Бурлака Віктор Анатолійович

Відомий учений-зоотехнік. Доктор сільськогосподарських наук, профессор. Академік АН ВШ України з 2009 р.

 Народився 26.06.1948 р. У 1975 р. закінчив Кам’янець-Подільський сільськогосподарський ін-т за спеціальністю «Зоотехнія». З 1975 р. навчався в аспірантура при кафедрі годівлі тварин і технології кормів, НАУ (м.Житомир).

З 1985 р. – асистент кафедри гігієни тварин НАУ, з 1991 р. – доцент. У 1991 р. успішно захистив докторську дисертацію з годівлі тварин. У 1997 р. йому присвоєно звання професора. Згодом перейшов на роботу у Тверську сільськогосподарську академію на посаду завідувача кафедри годівлі тварин. З 2001 р. працює завідувачем кафедри годівлі тварин та технології кормів у Державному агроекологічному ун-ті. У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію, а у 1991 р. – докторську.

Наукові інтереси: екологія і технологія отримання та використання біоферментованих відходів виробництв у тваринництві, питання екології, відновлення порушених екосистем шляхом комплексної інтродукції біоти, розв’язування проблем промислового виробництва свинини, використання мінеральних добавок, біологічно активних речовин у годівлі тварин і птиці з метою зниження кумулятивності важких металів в організмі тварин.

Автор 277 наукових робіт, з них 12 навчальних посібників, 5 монографій, 8 наукових рекомендацій, 7 авторських свідоцтв на винахід, 16 технологічних умов для виготовлення кормів та кормових домішок.

Член Вченої ради ун-ту і технологічного ф-ту, член редколегії науково-технічного збірника «Вісник Житомирського національного агроекологічного університету (м. Житомир)».