Булавін Леонід Анатолійович

Визначний учений-фізик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік НАН України. Академік АН ВШ України з 1993 р.

Народився 18.08.1945 р. в Полтаві. Закінчив фізичний ф-т КДУ ім.Т.Шевченка (1967) та аспірантуру цього ф-ту (1970). Відтоді працює на фізичному ф-ті КНУ ім.Т.Шевченка на різних посадах; у 1991–2007 рр. – декан, з 1990 р. – завідувач кафедри молекулярної фізики. Кандидатська дисертація «Дослідження етану поблизу критичної точки рідина-пара за допомогою повільних нейтронів» (1980), докторська – «Нейтронні дослідження рівноважних і кінетичних властивостей рідин» (1989). Професор (з 1989 р.).

Створив наукову школу в галузі нейтронних досліджень рідин та полімерів. Основні сфери наукових інтересів: фізика рідин, фізика фазових перетворень та критичних явищ, нейтронні дослідження конденсованих систем.

Автор близько 300 наукових робіт, зокрема 13 підручників і монографій, серед яких: «Нейтронные исследования динамики жидкости» (1979), «Основы физики воды» (1991, у співавт.); «Фізика. Завдання та тести» (у 2-х частинах, 1993); «Критичні властивості рідини» (2002); «Ядерна фізика» (2002, 2005, у співавт.); «Критичні властивості розчинів полімерів» (2003, у співавт.); «Фізика ультразвукової діагностики в медицині» (2004, у співавт.); «Основи термодинаміки» (2004, у співавт.); «Квазіупружне розсіяння нейтронів у рідинах» (2004, у співавт.); «Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ» (2005, у співавт.); «Нейтронна оптика мезорозмірних рідин» (2006, у співавт.).

Підготував понад 30 кандидатів і докторів наук.

Голова спеціалізованої ради з захисту докторських дисертацій (з 1992 р.). Голова науково-методичної ради з фізики МОН України (з 1994 р.). Член наукової ради Об’єднаного ін-ту ядерних досліджень (Дубна, Росія, з 1992 р.). Головний редактор збірника «Фізика рідкого стану» (з 1991 р.), член редколегії «Українського фізичного журналу» (з 1994 р.).

Академік НАН України (2006). Член Українського (1990) та Американського (1991) фізичних товариств. Соросівський професор (1996).

Заслужений діяч науки і техніки України (2003). Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2004).

У 1999–2002 рр. – віце-президент АН ВШ України.