Болдирєв Ростислав Васильович

 

Відомий учений-мовознавець. Доктор філологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1994 р.

Народився 22.07.1935 р. У 1958 р. закінчив КДУ ім. Т.Шевченка, у 1964 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1964–1992 рр. – старший науковий співробітник відділу загального і слов’янського мовознавства Ін-ту мовознавства ім. О.О.Потебні АН України, з 1987 р. – професор Національного педагогічного ун-ту ім. М.П. Драгоманова, з 1988 р. – професор КДУ ім. Т.Шевченка. Доктор філол. наук (1985), професор (1987). У 1992–2004 рр. – завідувач кафедри фонетики і граматики слов’янських мов Київського національного лінгвістичного ун-ту, з 2004 р. – професор-консультант кафедри загального та українського мовознавства цього ун-ту, з 2005 р. – професор-консультант кафедри германської філології Українського гуманітарного ун-ту.

Основні напрями наукових досліджень: слов’янська та індоєвропейська етимологія, лінгвістична русистика та україністика, германська і романська історична лексикологія, балканістика, хеттологія, класична філологія, давньоіранська філологія та орієнталістика.

Автор понад 960 наукових праць. Серед них 7 монографій, зокрема «Етимологічний словник української мови» у п’яти томах (1982–2000), майже 5 тисяч етимологічних статей (переважно праслов’янська лексика індоєвропейського та неіндоєвропейського походження).

Підготував 8 докторів наук і 28 кандидатів наук.

Один з засновників і редакторів «Наукового вісника кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного ун-ту» (2000–2004).

У 80-х рр. ХХ ст. був членом спеціалізованої вченої ради Ін-ту мовознавства ім. О.О.Потебні Академії наук України, зараз – член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій КНУ ім.Т.Шевченка та Київського національного лінгвістичного ун-ту.

Лауреат ногороди Ярослава Мудрого АН ВШУ (2008)