БОЛЬШАКОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧБольшаков Володимир Іванович

 

Відомий учений-матеріалознавець та організатор освіти. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1995 р.

Народився 13.05.1946 р. в м. Дніпропетровську. Закінчив Дніпропетровський металургійний ін-т (1969). Кандидат технічних наук (1973), доктор технічних наук (1985), професор (1987). З 1973 р. працює в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури (з 1987 р. – ректор).

Створив відому наукову школу в галузі фізичного металознавства будівельних сталей підвищеної та високої міцності.

Автор понад 1000 наукових праць, зокрема більш як 50 монографій та навчальних посібників. Отримав 126 патентів і 19 авторських свідоцтв.

Підготував 13 кандидатів та 6 докторів наук.

Дійсний член Академії будівництва України, Міжнародної інженерної академії (Москва), Академії інженерних наук України, Товариства чорної металургії США та Канади, Ін-ту матеріалів (Англія), Європейського товариства математиків та механіків (Німеччина), Товариства мостів та конструкцій (Швейцарія), Ін-ту гірничих, металургійних та нафтових інженерів (Канада).

 Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1999). Заслужений діяч науки та техніки України (1992). Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України «За особл.иві заслуги перед Українським народом» (2003). Кавалер ордена уряду Франції «Пальмова гілка» ІІ ступеня (1994) та ордена «За заслуги» ІІІ ступеня (2000). Нагороджений численними відзнаками національних та міжнародних наукових товариств. Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2002).

 

 

 

 

Почесні звання, нагороди (із зазначенням року)

- Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1999);

- Заслужений діяч науки та техніки України (1992);

-Почесна грамота Верховної Ради України „За особливі заслуги перед Українським народом” (2003);

- Лауреат академічних премій:

1. премії ім. академіка К.Ф. Стародубова (Міжнародна інженерна академія, 1996),

2. премії ім. академіка М.С. Будникова (Академія будівництва України, 2000, 2002),

3. премії ім. академіка Б.Є. Патона (Міжнародна інженерна академія, 2001).

- Звання Почесного інженера Росії (2000).

- Людина року 1995/1996 (Англія).

- Людина року (Міжнародний біографічний інститут, США, 1997).

- Людина року в галузі інженерії (Англія, 1998).

- Звання Почесного професора:

1. Університету Св. Климента Охридського (Македонія, 1996),

2. Варшавської Політехніки (2002),

- Премія миру (Англія, 2003).

Ордени та медалі:

1. Орден уряду Франції „Пальмова гілка” ІІ ступеня (1994),

2. срібна медаль пошани „За видатні досягнення у ХХ сторіччі” (Англія, 1998),

3. золота медаль Американського біографічного інституту „Людина року” (США, 1998),

4. медаль Міжнародного біографічного центру „Хто є хто серед інтелектуалів” (Англія, 1998),

5. орден „За заслуги” ІІІ ступеня (Україна, 2000),

6. орден “За заслуги” (Міжнародний біографічний центр, Кембридж, Англія, 1999, 2001, 2002),

7. медаль республіки Македонія (2000),

8. медаль „За службу рідному місту” (2000),

9. медаль номінанта видання „Золота книга ділової еліти України” (2000),

10. велика срібна медаль МІА (2002),

11. срібна Георгіївська  медаль „Честь, слава, праця” IV ступеня (2002).

- Відзнака „За розвиток регіону” (2002).

- Офіцерський хрест „Ордена Св. Станислава” IV ступеня (2001).

- Церковні нагороди:

1. лицарський орден „Святий Князь Володимир” IV ступеня (2004),

2. нагорода „Ярослава Мудрого” (АН ВШУ, 2002),

3. орден „Святий Дмитро Солунський” IV ступеня (2002).

- Лицарський орден „Святий Князь Володимир” IV ступеня (2004).

 

Звання та нагороди отримані в 2005 р.:

1.                            Знак Дніпропетровської облдержадміністрації „За розвиток місцевого самоврядування”.

2.                            Іменний годинник голови Дніпропетровської облради.

 

13. Кількість отриманих патентів 126, з них за 2005 р. 37

      Кількість авторських свідоцтв 19, з них за 2005 р. 0

14. Підготовлено кандидатів наук 13, з них за 2005 р. 0 (2 кандидатські дисертації  здані до захисту).

       Підготовлено докторів наук 6, з них за 2005 р. 1.

15. Відомості про аспірантів, пошукувачів та докторантів (станом на 2005 р.):

Аспіранти:

1.     Узлов О.В. „Підвищення механічних властивостей мікролегованих сталей за рахунок отримання структури голчатого фериту” (спеціальність 05.02.01 „Матеріалознавство”, науковий керівник - д.т.н., проф. Большаков В.І.). – Дисертація здана до захисту, аспірантура закінчена рік тому.

2.     Любушкін В.І. „Дослідження впливу перехідних шарів в багатошаровому покритті, які напилені  плазмовим методом” (спеціальність 05.02.01 „Матеріалознавство”, науковий керівник - д.т.н., проф. Большаков В.І.).

3.      Чайковська А.О. „Вплив структурного становища при термічному зсуві на властивості арматури після повторного нагріву” (спеціальність 05.02.01 „Матеріалознавство”, науковий керівник - д.т.н., проф. Большаков В.І.).

4.     Куксенко В.В. „Технологія варіотропних мілкодрібних ніздрюватих блоків і їх використання при реконструкції житлових будинків” (спеціальність 05.23.05 „Будівельні матеріали та вироби”,  науковий керівник - д.т.н., проф. Большаков В.І.).

Пошукувачі:

1.     Щеглова Л.Ю. „Економічна ефективність застосування металевого каркасу з використанням низьколегованої сталі 10Г2ФБ при реконструкції будинків перших масових серій 60-х років” (спеціальність  „Управління проектами”, науковий керівник - к.т.н., д.е.н., проф. Тян Р.Б.). – Дисертація здана до захисту.

2.     Саркіц І.Г. „Ефективне мікролегування та термомеханічна  обробка товстих листів та плит товщиною до 40 мм з конструкційних сталей з межею текучості більш 390 МПА” (спеціальність 05.02.01 „Матеріалознавство”, науковий керівник - д.т.н., проф. Большаков В.І.). (Робота припинена в зв’язку з від’їздом за кордон).

Докторанти:

1. Мартиненко В.О. „Теоретичні та практичні основи удосконалення технології неавтоклавного ніздрюватого бетону” (науковий консультант - д.т.н., проф. Большаков В.І., спеціальність 05.23.05 „Будівельні матеріали та вироби”).

2. Бобирь С.В. „Наукові основи формування зносостійкої структури низьколегованих та марганцевистих чавунів для млинового обладнання” (науковий консультант - д.т.н., проф. Большаков В.І., спеціальність 05.02.01 „Матеріалознавство”).

3. Мухіна Л.В. „Вдосконалення форми арматурних стержнів та технології їх виготовлення для арматурних каркасів залізобетонних будівельних конструкцій” (науковий консультант - д.т.н., проф. Большаков В.І., спеціальність 05.23.01 „Будівельні конструкції, будівлі та споруди”).

4. Шпирько М.В. „Створення термостійких композиційних матеріалів на основі дисперсних відходів промисловості” (науковий консультант - д.т.н., проф. Большаков В.І., спеціальність 05.23.05 „Будівельні матеріали та вироби”).

5. Сухомлин Г.Д. „Будова і властивості міжкристалітних та міжфазних меж у сталях та сплавах промислового виробництва з аустенітною, перлітною та бейнітною структурами” (спеціальність 05.02.01 „Матеріалознавство”, науковий консультант - д.т.н., проф. Большаков В.І.).

 

Під керівництвом Большакова В.І. був підготовлений 1 доктор наук за
2005 р.:

Дворкін О.Л. „Основи теорії та методології багатопараметричного проектування складів бетону” (спеціальність 05.23.05 „Будівельні матеріали та вироби”).

 

16. Опубліковані 50 монографій та навчальних посібників, 947 наукових статей та тезісів конференції.

1. Большаков В.И., Стародубов К.Ф., Тылкин М.А. Термическая обработка строительной стали повышенной прочности. - М.: Металлургия, 1977, 200с. с ил. (12 п.л.).

2.  Тылкин М.А., Большаков В.И., Одесский П.Д. Структура и свойства строительной стали. - М.: Металлургия, 1983, 287 с. с ил. (17 п.л.).

3. Большаков В.И., Погребная Н.Э. Прочность и пластичность металлов. - Днепропетровск, 1986, 160 с. с ил. (7 п.л.).

4. Большаков В.И., Лукьянскова А.Н., Харченко В.И., Вашкевич Ф.Ф. Металловедение и сварка строительных сталей. - Киев: Вища школа, 1989, 224с. с ил. (10 п.л.).

5. Большаков В.И., Флоров В.K., Калиновский С.К. Оптимизация марочного сортамента конструкционных сталей - путь к снижению металлоемкости и повышению экономичности строительных конструкций. - Днепропетровск, 1989, 78 с. с ил. (4.8. п.л.).

6. Большаков В.И., Лукьяненко Е.П. Технология изготовления металлических конструкций. - Днепропетровск, 1990, 128 с. с ил. (7.7 п.л.).

7. Большаков В.И. Металлы и технологии термической и термомеханической обработки строительных сталей. - В кн.: Новые материалы и технологии в промышленном и дорожном строительстве. Учебное пособие - Киев: Вища школа, 1990, вып. 20, 52 с. с ил. (З п.л.).

8.  Большаков В.И., Рычагов В.Н. Термомеханическая обработка строительных сталей. - Днепропетровск, 1990, 223 с. с ил. (13 п.л.).

9. Большаков В.И. Термическое упрочнение и контролируемая прокатка строительных сталей. - Киев: УМК ВО, 1991, 435 с. (25,3 п. л.).

10. Большаков B.I., Воробйов Г.М., Погрібна Н.Е. Матеріалознавство, міцність і пластичність металів. - Київ: УМК ВО, 1991, 104 с. (укр. мовою). (7 п л.).

11. Большаков B.I., Лукьянскова А.М., Komoвa Л.І. Основи виробництва конструкційних матеріалів та металознавства. - Київ: УМК ВО, 1993, 237 с. (укр. мовою) (14 п.л.).

12. Большаков В.И., Лемэр М., Кестенс Дж. и др. Введение в теорию конечных элементов. - Киев: УМК ВО, 1993, 326 с. Учебное пособие (на франц. языке). (19 п.л.).

13. Большаков В.И., Лукьяненко Е.П. Дипломное проектирование зданий и сооружений с применением металлоконструкций. - Днепропетровск: "Січ", 1992, 110 с. (6,9 п.л).

14. Большаков В.И.  Упрочнение строительных сталей. - Днепропетровск: "Січ", 1993, 333 с. с ил. (18,2 п.л.).

15. Большаков В.И., Рычагов В.Н., Флоров В.К. Термическая и термомеханическая обработка сталей. - Днепропетровск: "Січ", 1994, 232 с. с ил. (12,2 п л.).

16. Большаков В.И., Черноморец А.И., Вербицкий Ю.С. и др. Эколого-экономические основы природоохранных решений в строительстве. Под общей редакцией проф. Большакова В.И. - Киев: Техніка, 1993, 176с. с ил. (10,2 п.л.).

17. Большаков В.И., Пунагин В.Н., Кластр А. Основы расчета составов бетона. - Днепропетровск-Лион (Украина-Франция). Изд-во ПГАСиА, 1996, 101 с. с ил. (6 п.л.).

18. Большаков В.И. Субструктурное упрочнение конструкционных сталей. Издание 2-е, дополненное и переработанное. - Канада, Торонто: Базилиан Пресс, 1998.-312 с.

19. Большаков B.I., Бондаренко Г.М., Головко А.3. та ін. Напрямки і перспективи використання відходів металургійної, гірничої та хімічної промисловості в будівництві. -Дніпропетровськ, 1998, 103 с. с.ил.

20. Притыкин Л.М., Селютин О.Б., Любченко А.Н.,
Николаев А.Л., Большаков В.И, Вакула В.Л. -
Адгезия низкомолекулярных соединений.
Теория и практика. Санкт-Петербург, 1998, 346 с.

21. Большаков В.И Упрочнение строительных сталей повышенной и высокой прочности после контролируемой прокатки (Издание 3-е, дополненное и переработанное). - Канада, Торонто, Базилиан Пресс, 1998, 312с.

22. Большаков В.И., Жербин М.М. Новая концепция модернизации и надстройки до любого количества этажей существующих малоэтажных жилых зданий. - Днепропетровск-Киев: ПГАСиА. 1998, 50 с.

23. Большаков B.І., Береза О.Ю., Миронова О.Ю., Харченко В.І. Матеріалознавство. Підручник для студентів вищих технічних закладів освіти. Базіліан Прес, Канада, 1998, 219с.

24. Большаков В.И., Борисовский В.3., Глуховский В.Д., Кривенко П.В., Никифоров А.П., Щербак С.А. Металлургические шлаки в строительстве. - Днепропетровск, 1999, 113с.

25. Притыкин Л.М., Большаков В.И., Любченко А.Н. и др. Теория физико-химического описания адгезионных свойств органических соединений. - Канада, Базилиан Пресс, 1999, 170 с.

26. Большаков B.I., Береза О.Ю., Харченко B.I. Прикладне матеріалознавство. Підручник, 2-е видання. РВА "Дніпро-VAL", Дніпропетровськ, 2000 p., 292 с.

27. Дейнеко Л.И., Большаков В.И. Термическое упрочнение соединительных деталей магистральных нефтегазопроводов. Изд. "Gaudeamus", Днепропетровск, 2000 г., 120 с.

28. Жербин М.М., Большаков В.И. Новая концепция модернизации и надстройки существующих малоэтажных жилых зданий до любого количества этажей. Изд. "Gaudeamus", Днепропетровск, 2000 г., 50 с.

29. Большаков В.И., Бондаренко С.В. Отходы горнообогатительных комбинатов и их использование в строительстве. Днепропетровск, 1999 г. (вышла в 2000 г.), 96 с.

30. Большаков B.I., Головко A.I., Кривенко П.В., Нікіфоров О.П., Щербак С.А., Бондаренко Г.М., Зільберман О.Ю., Шімон M.I. Напрямки і перспективи використання відходів металургійної, гірничорудної та хімічної промисловості в будівництві. Навчальний посібник, 2-е видання. Изд. "Gaudeamus", Днепропетровск, 2000 p., 140 с.

31. Большаков В.И., Яценко Е.А., Соссу Г., Лемэр М.,
Рейнуар Ж.М., Кестенс Ж., Варзее Г.,
Кормо И. Основы метода конечных элементов. Учебное пособие. Изд. "Gaudeamus", Днепропетровск, 2000 г., 256 с.

32. Большаков В.И., Головко А.И., Коваль А.В.,
Мустафин Ю.И., Щербак С.А.
Структурообразования силикатных систем. Изд. "Gaudeamus", Днепропетровск, 2000 г., 112с.

33.  Bolshakov V.I., Danylova О., Fantozzi G., Esnouf C. La structure et les proprietes de l’acier bas carbone microallie apres le traitement thermomecanique. "Gaudeamus", 2000, 206 p.

34. Таран Ю.Н., Губенко С.И., Большаков В.И. и др. Новые материалы. Учебное пособие, Днепропетровск, 2001, 154 с.

35. Большаков В.И., Сухомлин Г.Д., Погребная Н.Э. Атлас структур металлов и сплавов. Учебное пособие. Изд. "Gaudeamus", Днепропетровск, 2001, 113с.

36. Большаков В.И., Деревянко В.Н. Дисперсно-армированные покрытия строительных конструкций и технологического оборудования. Изд. "Gaudeamus", Днепропетровск, 2001г., 231 с.

37. Таран Ю.Н., Губенко С.И., Большаков В.И., Калинушкин Е.П., Бугаец М.П., Беспалько В.Н., Бачурин А.П. Теория строения жидкого, кристаллического и аморфного вещества. Учебное пособие. Днепропетровск: «Пороги», 2001, 184 с.

38. Большаков В.И., Долженков И.Е., Долженков В.И. Термическая обработка стали и металлопроката. Учебное пособие. Изд. "Gaudeamus", Днепропетровск, 2002г., 271 с.

39. Большаков В.И., Долженков И.Е., Долженков В.И. Технология термической и комбинированной обработки металлопродукции. Учебное пособие. Изд. "Gaudeamus", Днепропетровск, 2002г., 385 с.

40. Кривуша Л.С., Большаков В.И. Кристаллография, кристаллохимия и минералогия. Учебное пособие. Изд. "Gaudeamus", Днепропетровск, 2002г., 231 с.

41. В.И. Большаков, Г.Д. Сухомлин, Н.Э. Погребная. Атлас структур металлов и сплавов. – Днепропетровск: Gaudeamus, 2002, 106 с.

42. В.И. Большаков, М.М. Жербин, О.В. Разумова. Основы формообразования стальных каркасов многоэтажных и высотных зданий. – Днепропетровск, 2003, 123 с.

43. В.И. Большаков, В.А. Мартыненко, В.В. Ястребцов. Производство изделий из ячеистого бетона по резательной технологии. – Днепропетровск: «Пороги», 2003.

44. В.И. Большаков, Л.И. Дворкин. Строительное материаловедение. Учебное пособие. – Днепропетровск: РВА «Дніпро-VAL», 2004. – 677 с.

45. В.И. Большаков, М.М. Жербин, О.В. Разумова. Основы формообразования стальных каркасов многоэтажных и высотных зданий. – Учебное пособие. – Днепропетровск. – 2004. – 131 с.

46. Долженков И.Е., Большаков В.И., Долженков В.И. Оборудование термических цехов.  Учебник.Днепропетровск: ПГАСиА. – 2004. – 320 с. (в обл.).

47. С.И. Губенко, В.И. Большаков. Физические основы пластической деформации металлов. – Учебное пособие. - Днепропетровск. – 2004. – 126 с. (в обл.).

48. В.И. Большаков, С.И. Губенко. Металловедение и термическая обработка металлов. – Учебное пособие. - Днепропетровск. – 2004. – 145 с. (в обл.).

49. В.И. Большаков, В.И. Волчук, Ю.И. Дубров. Фракталы в материаловедении. – Учебник. – Днепропетровск: ПГАСиА. – 2005. – 253 с. ( в обл.).

50. В.И. Большаков, И.А. Вакуленко. Переориентированные структуры в углеродистых сталях. – Днепропетровск, 2005. – 99 с.

 

Опубліковано у 2005 р. 1 підручник, 1 монографія, 38 наукових статей, 37 деклараційних патентів.

 

 

№ п/п

 

Автори

 

Назва роботи

 

Вихідні данні

Обсяг, ум.друк.арк.

Навчальні посібники та монографії

1

В.И.Большаков, В.И.Волчук, Ю.И.Дубров

Фракталы в материало-ведении.

Днепропетровск: ПГАСиА, 2005

 

31,63

2

В.И. Большаков, А.Г. Быстряков

История строительно-архитектурного образо-вания в Екатеринославе-Днепропетровске. От технических курсов до строительного института (1910-1934 гг.).

Днепропетровск. – 2005. – 143 с.

 

17,88

3

В.И. Большаков, И.А. Вакуленко

 

Переориентированные структуры в углеро-дистых сталях.

Днепропетровск, 2005.

12,38

Наукові статті

4

Большаков В.И., Вакуленко И.А., Чайковский О.А.

Оценка размера субзерна низкоуглеродистой стали по параметрам деформа-ционного упрочнения.

 

Металознавство та термічна обробка металів. -ПДАБтаА, №2 (29), 2005, с. 5-9.

1,25

5

Большаков В.И., Бобырь С.В.

Теоретическое исследо-вание изотермического Г→А-превращения в железоуглеродистом сплаве эвтектоидного состава.

Металознавство та термічна обробка металів. – ПДАБтаА, № 2 (29), 2005, с. 27-33.

 

0,88

6

В.И. Большаков, И.А. Вакуленко

Влияние размера зерна феррита на усталостную прочность низкоугле-родистой стали.

 

Металознавство та термічна обробка металів. – ПДАБтаА, №3 (30), 2005, с. 5-9.

0,63

7

В.И.Большаков, В.Н.Волчук, Ю.И.Дубров

Об уточнении метода вычисления плотности дислокаций.

МОК’44. Модели-рование и оптими-зация в материало-ведении. – Одесса: Астропринт. – 2005.- С. 157-158.

 

0,25

8

В.И.Большаков, А.В.Бекетов, С.С.Голобородь-ко*, Р.В.Петру-сенко*

Перспективы применения малоуглеродистых низ-колегированных сталей при изготовлении строи-тельных металлических конструкций.

МОК’44. Моде-лирование и опти-мизация в материа-ловедении.–Одес-са: Астропринт. – 2005.- С. 159-160.

 

0,25

9

В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Е.А. Бауск,

Д.В.Лаухин, Л.Н. Иванова

Применения приборов неразрушающего кон-троля при оценке технического состояния сооружений.

МОК’44. Моде-лирование и оптимизация в материаловедении. – Одесса: Астро-принт. – 2005.- С. 178-179.

 

0,25

10

Большаков В.И., Россихин В.В., Воронков Е.О., Оковитый С.И., Лещински Е.

Улучшение качества базисного набора функций для атомов переходных металлов первого ряда.

Строительство, материаловедение, машиностроение. Стародубовские чтения 2005. – Днепропетровск. - Вып. 32, часть 1. – 2005. – 323 с. –

С. 3-6.

 

0,50

11

В.И. Большаков, Ю.И. Дубров

Многокритериальная за-дача материаловедения с качественно неодно-родными критериями.

Строительство, материаловедение, машиностроение. Стародубовские чтения 2005. – Днепропетровск. - Вып. 32, часть 1. – 2005. – 323 с. - С. 24-32.

 

1,13

12

Большаков В.И., Сухомлин Г.Д., Лаухин Д.В., Куксенко В.И.*

Исследование процессов структурообразования в стали 10Г2ФБ при сварке.

Строительство, материаловедение, машиностроение. Стародубовские чтения 2005. – Днепропетровск. - Вып. 32, часть 1. – 2005. – 323 с. - С. 69-80.

 

1,50

13

В.И. Большаков, В.А. Шеремет, А.О. Чайков-ская, И.А. Гунькин, В.М. Грачева

Исследование структур-ных зон образующихся при термическом упроч-нении стержневой арма-туры.

Строительство, материаловедение, машиностроение. Стародубовские чтения 2005. – Днепропетровск. - Вып. 32, часть 1. – 2005. – 323 с. - С. 81-84.

 

0,5

14

С.В.Бобырь, В.И. Большаков, Н.И. Репина,

А. Здоровец

Формирование структуры низколегированного вал-кового чугуна в процессе термической обработки.

Строительство, материаловедение, машиностроение. Стародубовские чтения 2005. – Днепропетровск. - Вып. 32, часть 1. – 2005. – 323 с. - С. 91-94.

 

0,5

15

В.И.Большаков, А.В.Бекетов, С.В. Иванцов*

Исследование влияния температурно-временных условий охлаждения на структуру и комплекс свойств малоуглеро-дистых низколе-гированных сталей.

Строительство, материаловедение, машиностроение. Стародубовские чтения 2005. – Днепропетровск. - Вып. 32, часть 1. – 2005. – 323 с. - С. 140-145.

 

0,75

16

Большаков В.И., Волчук В.Н., Дубров Ю.И., Грачева В.М.

Разработка и исследо-вание экспресс-метода прогнозирования свойств термообработанной ма-лоуглеродистой стали.

Строительство, материаловедение, машиностроение. Стародубовские чтения 2005. – Днепропетровск. - Вып. 32, часть 1. – 2005. – 323 с. - С. 146-149.

0,5

17

Большаков В.И., Воробьев Г.М., Тютерев И.А., Хоменко Ю.И., Фролкова О.Н.*

Перлитная полосчатость и анизотропия механи-ческих свойств толсто-листовой стали 10Г2ФБ.

Строительство, материаловедение, машиностроение. Стародубовские чтения 2005. – Днепропетровск. - Вып. 32, часть 1. – 2005. – 323 с. - С. 244-251.

 

1

18

Большаков В.И., Харченко В.И., Вашкевич Ф.Ф., Журавель В.И., Загородний А.Б., Любушкин В.И.

Исследования свойств теплозащитных покрытий деталей авиадвигателей.

Строительство, материаловедение, машиностроение. Стародубовские чтения 2005. – Днепропетровск. - Вып. 32, часть 1. – 2005. –323 с. -  С. 259-265.

 

0,86

19

В.И. Большаков, Б.С. Макаров, А.П. Приходько, Ю.И. Хоменко, Н.В. Шпирько, С.А. Щербак

Физико-химические свойства компонентов вяжущих для жаро-стойких композитов.

Строительство, материаловедение, машиностроение. Стародубовские чтения 2005. – Днепропетровск. - Вып. 32, часть 1. – 2005. – 323 с. - С. 275-276.

 

0,38

20

В.И. Большаков, В.С. Куцин,

Е.В. Лапин,

В.А. Неводом-ский,

В.И. Ольшан-ский,

А.Ю. Тимофеев, В.И. Синяго-вский,

А.И.Яловой, С.А. Щербак

Универсальный конте-йнер для безопасного хранения, транспорти-ровки и бессрочного захоронения экологически опасных веществ и радиоактивных отходов.

Строительство, материаловедение, машиностроение. Стародубовские чтения 2005. – Днепропетровск. - Вып. 32, часть 1. – 2005. –323 с. -  С. 286-291.

 

0,75

21

В.И. Большаков, А.В. Дзюбан, А.П. Приходько, Н.В. Шпирько, С.А. Щербак

Изменение структуры искусственного камня из шлака и жидкого стекла в процессе динамического нагрева.

Строительство, материаловедение, машиностроение. Стародубовские чтения 2005. – Днепропетровск. - Вып. 32, часть 1. – 2005. – 323 с. - С. 292-296.

 

0,63

22

В.И. Большаков, Л.В. Мухина, Г.М. Воробьев

Синергетические аспекты мартенситного превра-щения.

Строительство, материаловедение, машиностроение. Стародубовские чтения 2005. – Днепропетровск. - Вып. 32, часть 1. – 2005. –323 с. -  С. 297-302.

 

0,75

23

В.И. Большаков, О.В. Разумова

Реконструкция и обнов-ление: взгляд воспитателя и градостроителя.

Строительство, материаловедение, машиностроение. Стародубовские чтения 2005. – Днепропетровск. - Вып. 32, часть 2. – 2005. –303 с. -  С. 3-6.

 

0,50

24

Большаков В.И., Разумова О.В., Касьянов С.П., Щеглова О.Ю.

Критерии оптимальности и эффективности констру-кций многоэтажных зда-ний со стальными кар-касами.

Строительство, материаловедение, машиностроение. Стародубовские чтения 2005. – Днепропетровск. - Вып. 32, часть 2. – 2005. –303 с. -  С. 7-12.

 

0,75

25

Большаков В., Дзюбан А., Приходько А., Фролов И., Хоменко Ю., Шпирько Н., Щербак С.

Физико-химические свойства компонентов вяжущих для жаро-стойких композитов с использованием глино-земистых шлаков.

Theoretical Foun-dations of Civil Engineering. Polish-Ukrainian Trans-actions. – V. 13. – Dnepropetrovsk-Warsaw, June 2005. – P. 71-74.

 

0,5

26

Большаков В., Куцин В.,

Лапин Н., Неведомский В., Ольшанский В., Тимофеев А., Синяговский В., Яловой А., Щербак С.

Универсальный конте-йнер для безопасного хранения, транспор-тировки и бессрочного захоронения экологически опасных веществ и радиоактивных отходов.

Theoretical Foundations of Civil Engineering. Polish-Ukrainian Trans-actions. – V. 13. – Dnepropetrovsk-Warsaw, June 2005. – P. 75-82.

 

1,00

27

Большаков В., Сухомлин Г., Лаухина Л., Лаухин Д.

Влияние длительности аустинитизации и дефор-мации на структуру и свойства малоугле-родистых сталей 09Г2С и 10Г2ФБ.

Theoretical Foun-dations of Civil Engineering. Polish-Ukrainian Trans-actions. – V. 13. – Dnepropetrovsk-Warsaw, June 2005. – P. 83-88.

 

0,75

28

В.И. Большаков, О.В. Узлов,

А.В. Пучиков

Особенности получения структуры игольчатого феррита в низ колеги-рованных конструкт-ционных сталях.

Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2005. - № 1. – С. 63-65.

 

0,38

29

В.И. Большаков, О.В. Узлов,

А.В. Пучиков

Роль нитридов алюминия и карбонитридов титана при получении структуры игольчатого феррита в низколегированных конструкционных сталях.

Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2005. - № 2. – С. 59-62.

 

0,5

30

В.И. Большаков, В.В. Россихин

О методе самосогла-сованного поля Хартри-Фока как основе для ab initio расчетов структуры и свойств атомов, мо-лекул и твердых тел.

Металознавство та термічна обробка металів. – ПДАБтаА, № 1 (28), 2005, с. 5-14.

 

1,25

31

В.И. Большаков, Г.М. Воробьев, И.А. Тютерев, Ю.И. Хоменко

Особенности форми-рования перлитной полосчатости в толсто-листовой стали.

Металознавство та термічна обробка металів. – ПДАБтаА, № 1 (28), 2005, с. 15-25.

 

1,38

32

С.В. Бобырь, В.И. Большаков

Влияние нормализации на структуру и свойства марганцовистых чугунов.

Металознавство та термічна обробка металів. – ПДАБтаА, № 1 (28), 2005, с. 26-29.

0,5

33

О.Ю. Щеглова, В.И. Большаков

Эффективность приме-нения стальных конструк-ций в жилищно-граждан-ском строительстве и реконструкции с исполь-зованием опыта в зарубежной практике.

Металознавство та термічна обробка металів. – ПДАБтаА, № 1 (28), 2005, с. 30-34.

 

0,63

34

В.И. Большаков, О.В. Разумова, И.Н. Могилевце-ва, А.Д. Кистол, С.С. Готвян-ский*, Е.С. Бондаренко*

Комплексный подход к реконструкции жилой  застройки першого периода индустриального домостроения. Выбор конкурентоспособных методов реконструкции пятиэтажных зданий.

Металознавство та термічна обробка металів. – ПДАБтаА, № 1 (28), 2005, с. 50-57.

 

1,0

35

В.И. Большаков, В.А. Мартыне-нко

Увеличение объемов производства и использо-вания автоклавного газобетона – страте-гический курс Украины в строительстве.

Теория и практика производства и применения ячеистого бетона в строительстве. – Вып. 2. – Днепропетровск. – 2005. – С. 13-27.

1,88

36

Vladimir I. Bol-shakov, Vladimir V. Rossikhin, Eugene O. Voro-nkov, Sergiy I. Okovytyy, Jerzy Leszczynski

Correction of Basis Sets Inadequacy for the First-Row Transition Metals. HF and DFT Comparative Studies.

5th Southern School on Computational Chemistry, 2005. – P. 21-24.

 

0,5

37

Большаков В.И., Лаурин Д.В., Анчевский И.Э.,
Ибсен К.К., Бекетов А.В., Нарижная А.В.

Материалография – необходимый инструмент для контроля качества и исследований материалов.

Строительство, материаловедение, машиностроение: Инновационные технологии диаг-ностики, ремонта и восстановления объектов строительства и транспорта. – Выпуск 36. – Часть 1. – Днепропет-ровск. – 2005. – С. 58-64.

 

0,88

38

Большаков В.И., Бобырь С.В.

Влияние легирующих элементов и примесей на твердость и отбел низколегированного вал-кового чугуна.

Известия высших учебных заве-дений. Черная металлургия. - № 7. – Москва: МИСИС. – 2005. – С. 69-70.

 

0,25

39

Большаков В.І.

Матеріалознавство, нові матеріали для сталевих будівельних конструкцій – основний напрямок роботи наукової школи.

Вісник Придніп-ровської державної академії будів-ництва та архітек-тури. – № 7-8 (90-91), липень-сер-пень 2005. – С. 17-22.

0,75

40

В.И. Большаков, О.В. Разумова

Архитектура. Выбор будущего.

Новини науки Придніпровя. –

№ 1. – 2005. –

С. 5-9.

 

0,63

Примітка: * - студенти

Методичні вказівки

41

Большаков В.І.,

Воробйов Г.М.,

Лаухін Д.В.,

Тютєрєв І.А.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів”.

Дніпропетровськ, ПДАБтаА. – 2005. – 80 с.

10,0

Наукові конференції, семінари

№ пп

Назва заходу

Місце проведення

Дата проведення

Кіль-кість учас-ників

1

Міжнародна на-укова конферен-ція «Староду-бовские чтения’ 2005».

Дніпропетровськ (організатор конференції)

квітень, 2005 р.

62

2

44-й Міжнарод-ний семінар по моделюванню та оптимізації ком-позитів МОК’44.

Одеса (учасник конференції)

квітень, 2005 р.

98

3

Українсько-польський між-народний сим-позіум «Теоре-тичні основи цивільного бу-дівництва».

 

Варшава, Польща (організатор конференції)

червень, 2005 р.

42

4

II-й Міжнарод-ний науково-практичний се-мінар «Теорія та практика вироб-ництва та за-стосування нізд-рюватого бетону в будівництві».

Дніпропетровськ (організатор конференції)

вересень, 2005 р.

74

5

III Міжнародна науково-практи-чна конференція «Новітні техно-логії діагности-ки, ремонту та відбудови об’є-ктів будівництва і транспорту». 

Алушта

вересень, 2005 р.

130

6

Міжнародна науково-прак-тична конфе-ренція „Пробле-ми та перспе-ктиви розвитку залізничного транспорту”.

Дніпропетровськ

травень, 2005 р.

146

7

Міжнародна на-укова конферен-ція „Проблеми сучасного мате-ріалознавства. Курдюмовські читання”.

Одеса-Стамбул (учасник конференції)

вересень, 2005 р.

46

 

          Протягом 2005 року у співавторстві з професором В.І.Большаковим було подано 28 заявок на винаходи та корисні моделі та отримано 37 деклараційних патентів України:

1.     ПУ № 71312 А (винахід) „Стіновий блок”, авт. Савицький М.В., Куліченко І.І., Большаков В.І. та ін., бюл. №12, 2004.

2.     ПУ № 71523 А (винахід) „Спосіб утворення модульних конструкцій для металевих оболонок з листової стрічки”, авт. Большаков В.І. Сисойлов М.В., Сисойлов І.М., бюл. № 11, 2004.

3.     ПУ № 71522 А (винахід) „Спосіб утворення модульних конструкцій для металевих оболонок з кутикових елементів”, авт. Большаков В.І. Сисойлов М.В., Сисойлов І.М., бюл. №11, 2004.

4.     ПУ № 71432 А (винахід) „Двопоясна вантова система”, авт. Большаков В.І. Сисойлов М.В., Сисойлов І.М., бюл. №11, 2004.

5.     ПУ № 71431 А (винахід) „Вантова система”, авт. Большаков В.І. Сисойлов М.В., Сисойлов І.М. та ін., бюл. №11, 2004.

6.     ПУ № 71430 А (винахід) „Двопоясна вантова система”, авт. Большаков В.І. Сисойлов М.В., Сисойлов І.М., бюл. №11, 2004.

7.     ПУ № 71417 А (винахід) „Двопоясна вантова система”, авт. Большаков В.І., Сисойлов М.В., Сисойлов І.М., бюл. №11, 2004.

8.     ПУ № 71418 А (винахід) „Вантова система”, авт. Большаков В.І., Сисойлов М.В., Сисойлов І.М. та ін., бюл. №11, 2004.

9.     ПУ № 71420 А (винахід) „Вантова система”, авт. Большаков В.І., Сисойлов М.В., Сисойлов І.М. та ін., бюл. №11, 2004.

10. ПУ № 71867 А (винахід) „Висяче покриття”, авт. Большаков В.І., Сисойлов М.В., Сисойлов І.М., бюл. №12, 2004.

11. ПУ № 71868 А (винахід) „Спосіб утворення модульних конструкцій для металевих оболонок із швелерних заготовок”, авт. Большаков В.І. Сисойлов М.В., Сисойлов І.М., бюл. №12, 2004.

12. ПУ № 71861 А (винахід) „Висяче покриття”, авт. Большаков В.І., Сисойлов М.В., Сисойлов І.М. та ін., бюл. №12, 2004.

13. ПУ № 71864 А (винахід) „Спосіб утворення модульних конструкцій для металевих оболонок із елементів таврового профілю”, авт. Большаков В.І. Сисойлов М.В., Сисойлов І.М., бюл. №12, 2004.

14. ПУ № 71869 А (винахід) „Висяче покриття”, авт. Большаков В.І., Сисойлов М.В., Сисойлов І.М., бюл. №12, 2004.

15. ПУ № 71870 А (винахід) „Висяче покриття”, авт. Большаков В.І., Сисойлов М.В., Сисойлов І.М. та ін., бюл. №12, 2004.

16. ПУ № 71871 А (винахід) „Висяче покриття”, авт. Большаков В.І., Сисойлов М.В., Сисойлов І.М., бюл. №12, 2004.

17. ПУ № 71872 А (винахід) „Висяче покриття”, авт. Большаков В.І., Сисойлов М.В., Сисойлов І.М. та ін., бюл. №12, 2004.

18. ПУ № 71873 А (винахід) „Висяче покриття”, авт. Большаков В.І., Сисойлов М.В., Сисойлов І.М., бюл. №12, 2004.

19.  ПУ № 71860 А (винахід) „Висяче покриття”, авт. Большаков В.І., Сисойлов М.В., Сисойлов І.М., бюл. №12, 2004.

20. ПУ № 71822 А (винахід) „Двопоясна вантова система”, авт. Большаков В.І., Сисойлов М.В., Сисойлов І.М., бюл. №12, 2004.

21. ПУ № 71875 А (винахід) „Висяче покриття”, авт. Большаков В.І., Сисойлов М.В., Сисойлов І.М., бюл. №12, 2004.

22. ПУ № 71876 А (винахід) „Висяче покриття”, авт. Большаков В.І., Сисойлов М.В., Сисойлов І.М., бюл. №12, 2004.

23. ПУ № 71877 А (винахід) „Спосіб утворення модульних конструкцій для металевих оболонок із елементів двотаврового профілю”, авт. Большаков В.І. Сисойлов М.В., Сисойлов І.М., бюл. №12, 2004.

24. ПУ № 71878 А (винахід) „Спосіб утворення модульних конструкцій для металевих оболонок із елементів швелерного профілю”, авт. Большаков В.І. Сисойлов М.В., Сисойлов І.М. та ін., бюл. №12, 2004.

25. ПУ № 71879 (винахід) А „Спосіб утворення модульних конструкцій для металевих оболонок із Z-подібних прокатних елементів”, авт. Большаков В.І. Сисойлов М.В., Сисойлов І.М. та ін., бюл. №12, 2004.

26. ПУ № 71884 А (винахід) „Висяче покриття”, авт. Большаков В.І., Сисойлов М.В., Сисойлов І.М., бюл. №12, 2004.

27. ПУ № 71885 А (винахід) „Висяче покриття”, авт. Большаков В.І., Сисойлов М.В., Сисойлов І.М. та ін., бюл. №12, 2004.

28. ПУ № 71880 А (винахід) „Висяче покриття”, авт. Большаков В.І., Сисойлов М.В., Сисойлов І.М. та ін., бюл. №12, 2004.

29. ПУ № 71881 А (винахід) „Висяче покриття”, авт. Большаков В.І., Сисойлов М.В., Сисойлов І.М. та ін., бюл. №12, 2004.

30. ПУ № 71882 А (винахід) „Висяче покриття”, авт. Большаков В.І., Сисойлов М.В., Сисойлов І.М. та ін., бюл. №12, 2004.

31. ПУ № 71874 А (винахід) „Висяче покриття”, авт. Большаков В.І., Сисойлов М.В., Сисойлов І.М. та ін., бюл. №12, 2004.

32.ПУ № 5524 (корисна модель) „Спосіб реконструкції багатоповерхової будівлі”, авт. Магала В.С., Савицький М.В., Большаков В.І. та ін., бюл. №3, 2005.

33. ПУ № 5520 (корисна модель) „Зносостійкий чавун”, авт. Бобирь С.В., Большаков В.І., бюл. №3, 2005.

34. ПУ № 5363 (корисна модель) „Спосіб реконструкції багатоповерхової будівлі”, авт. Магала В.С., Савицький М.В., Большаков В.І. та ін., бюл. №3, 2005.

35. ПУ № 7786 (корисна модель) „Марганцевистий чавун”, авт. Бобирь С.В., Большаков В.І., бюл. №7, 2005.

36. ПУ № 7510 (корисна модель) „Прес для формування брикетів”, авт. Большаков В.І., Єсиков Є.І., Єсиков О.Г., Оліфер В.П., Шаленний В.Т., бюл. №7, 2005.

37. ПУ № 10142 (корисна модель) „Вантова система”, авт. Большаков В.І., Сисойлов М.В., Сисойлов І.М., Товбич В.В., бюл. №11, 2005.

 

Робота із студентами:

1.     Робота з дипломниками:

-         Куксенко В. (захистив дипломну роботу спеціаліста на відмінно, у 2005 р. зарахований до аспірантури денної форми навчання);

-         Никитюк С. (захистив дипломну роботу спеціаліста на відмінно).

2.     Участь студентів у наукових конференціях:

-         На міжнародній науковій конференції „Проблеми сучасного матеріалознавства. Курдюмовські читання” з докладами виступили студенти: Друцька М., Зотов Д., Воробйов Р., Рикашова С., Щур О., Корецька А.., Ротт Н., Ікол О.

 

17. Загальна інформація про науково-технічну діяльність.

1. Договірна робота № 32/1646 «Дослідження та експериментальне опробування охолодження розкатів на рольганзі між чорновою та чистовою клетями товстолистового стану 3000 з метою удосконалення технології контролюємої прокатки та поліпшення механічних властивостей металопрокату».

Керівник: проф., д.т.н. Большаков В.І., с.н.с., к.т.н. Носенко О.П.

Виконавці: вед.н.с., д.ф-м.н. Воробйов Г.М., с.н.с. Сухомлін Г.Д., с.н.с., к.т.н. Лаухін Д.В.

Строк виконання: 01.2005-12.2006.

Обсяг фінансування: 40 тис. грн.

Проведений пошук нових технологічних заходів підвищення механічних та експлуатаційних властивостей сталі 10Г2ФБ для металевих конструкцій відповідального призначення.

Експериментально визначений вплив умов горячої деформації та тривалості післядеформаційної витримки на формування зернової та полігонізованої структури аустеніту в високотемпературній ділянці.

Оцінені параметри термомеханичної обробки, що вимагаються,  в умовах «ММК ім. Илліча», які здатні в листовому прокаті із сталі 10Г2ФБ підвищити міцність при збереженні високого рівня пластичності.

 2. Госпрозрахункова робота "Впровадження технології напилення і складів композиційного, припрацьованого покриття для кришок ЦБК виробу 027 відповідно технічному завданню".

       Керівник: д.т.н., проф. Большаков В.І.

       Виконавці: зав. лаб. Журавель В.І., інж. Загородній О.Б., інж. Любушкін В.І.

       Строк виконання: 10.2002 - 12.2006.

       Обсяг фінансування – 35 тис. грн.

       Вироблені склади покрить та дослідних зразків напилення покрить на зразки, випробування обробки і припрацьованості. Оброблені результати випробувань, оптимізовані параметри нанесення покрить. Виготовлений композиційний склад та нанесені покриття на дослідну партію деталей. Розроблена технологічна інструкція і передана замовнику для впровадження технології у виробництво.

3. Госпрозрахункова робота "Впровадження у виробництво технології напилення і складів багатошарового теплозахисного припрацьованого покриття для проставок ТВД виробу Д 27".

       Керівник: д.т.н., проф. Большаков В.І.

       Виконавці: зав. лаб. Журавель В.І., інж. Загородній О.Б., інж.  Любушкін В.І.

       Строк виконання: 06.2001 - 12.2005.

       Обсяг фінансування – 35 тис. грн.

       Розроблені склади багатошарового теплозахисного припрацьованого покриття для проставок ТВД, вироблені композиційні порошки для напилення покрить на проставках ТВД. Розроблена технологія напилення покрить та визначені механічні і теплофізичні властивості покрить на проставках. Напилені багатошарові покриття на партію проставок, проведенні технологічні випробування. Складена технологічна інструкція по напиленню покриття на проставки ТВД виробу Д 27. Інструкція передана замовнику для впровадження роботи у виробництво.

4. Договірна робота №2 «Обстеження технічного становища фундаменту 1-го сировинного млину ВАТ «Дніпроцемент» м. Дніпродзержинська».

Керівник: проф., д.т.н. Большаков В.І.

Виконавці: с.н.с., к.т.н. Лаухін Д.В., с.н.с., к.т.н. Бекетов О.В., с.н.с., к.т.н. Галаченко Є.В.

Строк виконання: 11.2004-11.2005.

Обсяг фінансування: 31 тис. 920 грн.

Встановлено фактичне становище фундаментів 1-го сировинного млину ВАТ «Дніпроцемент». Розроблені карти дефектів фундаменту. Розроблені вказівки по реконструкції пошкоджених елементів.

5. Договірна робота № 55 «Обстеження технічного становища залізобетонних будівельних конструкцій з метою повторного використання при будівництві нового складу продовольчих та непродовольчих товарів за адр.: Автопаркова, 6, м. Дніпропетровськ».

Керівник: проф., д.т.н. Большаков В..І

Виконавці: с.н.с., к.т.н. Лаухін Д.В., с.н.с., к.т.н. Бекетов О.В., н.с. Коваль О.О.

Строк виконання: 04.2005-05.2005.

Обсяг фінансування: 1 тис. 675 грн.

Проведено інструментальне обстеження технічного становища залізобетонних будівельних конструкцій. Видані рекомендації по їх подальшому використанню при будівництві нового складу продовольчих та непродовольчих товарів за адр.: Автопаркова, 6, м. Дніпропетровськ.

6. Договірна робота № 79 «Обстеження будівельних конструкцій складу ПНВП «ФОРТ» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кірова 46», «Обстеження фасадів будівель, що прилягають до майданчику будівництва за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кірова 46».

Керівник: проф., д.т.н. Большаков В.І.

Виконавці: с.н.с., к.т.н. Лаухін Д.В., с.н.с., к.т.н. Бекетов О.В., Кулініч Ю.І., Коваль О.О.

Строк виконання: 05.2005-06.2005.

Обсяг фінансування: 1 тис. 200 грн.

Проведено інструментальне обстеження будівельних конструкцій складу ПНВП «ФОРТ». Проведені геологічні вишукування. Виконаний перевірочний розрахунок фундаментів на сприйняття додаткового навантаження при надстройці двох поверхів. Видані рекомендації по реабілітації пошкоджених елементів несучих конструкцій.

7. Договірна робота № 137 «Обстеження, розробка проекту посилення та улаштування перекриття під установлення сейфів за адр.: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 129».

Керівник: проф., д.т.н. Большаков В.І.

Виконавці: с.н.с., к.т.н. Лаухін Д.В., с.н.с., к.т.н. Бекетов О.В., Коваль О.О.

Строк виконання: 08.2005-09.2005.

Обсяг фінансування: 660 грн.

Проведено инструментальне обстеження будівельних конструкцій. Виконаний перевірочний розрахунок фундаментів на сприйняття додаткового навантаження. Розроблений проект посилення основних конструктивних елементів.

8. Договірна робота № 158 «Обстеження технічного становища фундаменту атракціону «Колесо огляду», який розташований за адр.: м. Дніпропетровськ, парк ім. Л. Глоби».

Керівник: проф., д.т.н. Большаков В.І.

Виконавці: с.н.с., к.т.н. Лаухін Д.В., с.н.с., к.т.н. Бекетов О.В., Коваль О.О.

Строк виконання: 10.2005-11.2005.

Обсяг фінансування: 540 грн.

Проведено інструментальне обстеження будівельних конструкцій фундаментів. Виконаний перевірочний розрахунок фундаментів на сприйняття додаткового навантаження. Розроблений проект посилення основних конструктивних елементів.

9. Договірна робота № 25/10/05 «Розробка архітектурно-будівельної частини однобічної зливної залізничної естакади на шість вагоно-цистерн на території паливозаправного комплексу ТОВ «АВИАОИЛ» в аеропорту м. Дніпропетровська».

Керівник: проф., д.т.н. Большаков В.І.

Виконавці: с.н.с., к.т.н. Лаухін Д.В., с.н.с., к.т.н. Бекетов О.В., Коваль О.О.

Строк виконання: 10.2005-11.2005.

Обсяг фінансування: 1 тис. 800 грн.

Розроблений проект архітектурно-будівельної частини однобічної зливної залізничної естакади на шість вагоно-цистерн на території паливозаправного комплексу ТОВ «АВИАОИЛ» в аеропорту м. Дніпропетровська.

10. Договірна робота № 178 «Обстеження фасадів  прилягаючих до майданчику будівництва за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кірова 46».

Керівник: проф., д.т.н. Большаков В.І.

Виконавці: с.н.с., к.т.н. Лаухін Д.В., с.н.с., к.т.н. Бекетов О.В., Кулініч Ю.І., Коваль О.О.

Строк виконання: 05.2005-06.2005.

Обсяг фінансування: 1 тис. 200 грн.

Виконаний перший етап огляду технічного становища основних будівельних конструкцій будівель. Проведені геологічні розшукування. Побудовані карти дефектів, встановлено нагляд за характером зміни величини розкриття тріщин, проведено перший цикл геодезичних робіт.

Загальна вартість договірних робіт складає 148 тис. 995 грн.

 

18. Посади і виконані роботи в інших наукових державних, громадських і комерційних установах  Голова Дніпропетровського територіального відділення Академії будівництва України, член Ради президентів Міжнародної інженерної академії (Москва), Голова Придніпровського відділення Міжнародної інженерної академії (ПВ МІА), директор-організатор міжгалузевого інституту будівельних матеріалів та конструкцій при ПВ МІА, член комітету по Державним преміям України (розділ „Будівництво”), голова Вченої ради ПДАБтаА, голова фахової ради по захисту докторських дисертацій, член Вченої ради ДМетНАУ по захисту докторських дисертацій, головний редактор науково-практичного журналу „Новини науки Придніпров’я”, головний редактор наукового та інформаційного журналу „Металознавство та термічна обробка металів”.

19. Адреса:  а) домашня м. Дніпропетровськ, вул. 8 Марта, б. 1а, кв. 12.

б) робоча м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24 а.

20. Телефони (із зазначенням коду)  а) домашній (0562)45 76 23

б) робочий (0562) 46 93 30.           

21. Серія та номер паспорту  АЕ  562146. Ким і коли виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України 18.03.1997 р.