Бойчук Василь Іванович

Відомий учений-фізик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2009 р.

Народився 3.06.1953 р. у с. Еллінці Снятинського р-ну Івано-Францівської обл. У 1960–1970 рр. навчався в Іллінецькій середній школі, яку закінчив із золотою медаллю. У 1970–1975 рр. навчався у Чернівецькому державному (тепер національному) ун-ті, отримавши диплом з відзнакою. Цього ж року вступив до аспірантури при кафедрі теоретичної фізики ЧДУ. У 1978–1980 рр. – молодний науковий співробітник цієї кафедри. Працював у Дрогобицькому педагогічному ін-ті (нині ун-ті): з 1980 р. – асистентом кафедри, з 1983 р. – старшим викладачем, з 1985 р. – доцентом. З 1987 р. – завідувач кафедри теоретичної фізики (з 1990 р. – кафедра теоретичної фізики та методики викладання фізики) цього ун-ту. У 1980 р. захистив кандидатську, а у 1995 р. – докторську дисертацію. У 1996 р. присвоєне звання професора та обрано деканом фізико-математичного ф-ту (нині – Ін-т фізики, математики та інформатики).

Автор близько 140 наукових робіт, у тому числі 55 статей у наукових журналах.

Під його керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій.

Голова оргкомітету та співголова Програмного комітету Міжнародної школи-конференції «Актуальні проблеми фізики напівпровідників» (1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2008). Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Чернівецького національно ун-ту. Член секції фізики Західного наукового центру НАН України.