Бойчук Василь Іванович

доктор фізико-математичних наук, професор,

відмінник освіти України, академік Академії Наук Вищої Школи України

         Народився 3 червня 1953 року в с. Іллінці Снятинського району Івано-Франківської області. У 1970 році закінчив з золотою медаллю Іллінецьку середню школу. З1970 року – студент фізичного факультету Чернівецького університету. Навчання успішно завершив (диплом з відзнакою ) у 1975 році. З 1975 – 1978 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі теоретичної фізики ЧДУ, після закінчення якої працював молодшим науковим співробітником цього університету.

        З лютого 1980 року – викладач , старший викладач, доцент Дрогобицького педагогічного інституту ( нині педагогічного університету) імені Івана Франка. У цьому ж році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Екситонні стани в тонких напівпровідникових плівках». З 1987 року по 2016 рік -  завідувач кафедри теоретичної фізики ДДПУ. У 1995 році захистив докторську дисертацію на тему: «Теорія взаємодії квазічастинок в обмежених кристалічних системах». З 1996 року по 2001 рік - декан фізико-математичного факультету , а з 2001 року по даний час – директор інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій.

        Наукові інтереси Бойчука В.І. пов’язані з теоретичними дослідженнями електронних, діркових, фононних, поляронних та екситонних станів у наногетероструктурах напівпровідників та діелектриків різної вимірності – наноплівках, квантових дротах, квантових точках та надгратках на їх основі. Він є постійним Головою Оргкомітету та Співголовою Програмного комітету Міжнародної конференції «Актуальні проблеми фізики напівпровідників», що проводяться систематично з 1997 року .  Під його керівництвом захищено 2 докторські та 10 кандидатських дисертацій. Бойчук В.І. – член секції фізики Західного наукового центру НАН України, член Спеціалізованої Вченої ради Чернівецького та Львівського національних університетів, головний редактор наукового журналу «Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики». Автор більше 200 наукових праць і посібників: «Основи теорії твердого тіла», «Квантова механіка», «Електродинаміка »(у співавторстві).

      Наукові дослідження аспірантів та докторантів проф. Бойчука В.І. тісно пов’язані зі здобутками наукових шкіл інституту фізики НАН України, інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, Київського національного університету імені Т. Шевченка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Львівського національного університету імені Івана Франка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Жешувського університету(Uniwersytet Rzeszowski, Польща), Ризького технічного університету(Латвія).