БОЙЧЕНКО1Бойченко Борис Михайлович

Відомий учений у галузі металургії. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1994 р.

Народився 7.08.1938 р. у м. Новосибірську. Закінчив Дніпропетровський металургійний ін-т (1960). Кандидат технічних наук (1969), старший науковий співробітник (1972), доцент (1979), доктор технічних наук (1991), професор (1991). З 1991 р. – завідувач кафедри металургії сталі Національної металургійної академії України (Дніпропетровськ).

Наукові розробки – у галузях ресурсозаощаджуючих технологій одержання високочистих сталей, використання надвисокочастотної техніки контролю і вимірювань в металургії, застосування принципово нових вогнетривів у сталеплавильних агрегатах. Розробив та експериментально підтвердив оригінальну теорію розчинення твердих матеріалів у рідких фазах сталеплавильних ванн. Створив та впровадив у виробництво комплекс енергозберігаючих технологій із зменшеними витратами рідкого чавуну.

Автор 400 наукових праць, із них – 9 монографій і підручників, 80 авторських свідоцтв на винаходи та патентів у розвинутих країнах світу. Видав монографії «Теплова робота кисневих конвертерів», «Металобрухт у шихті кисневих конвертерів»; підручники «Конвертерне виробництво сталі» (2004, 2006), «Сталеплавильне виробництво» (1996); навчальні посібники «Захист навколишнього середовища» (2004), «Теорія й практика позаагрегатної обробки чавуну» та ін.

Підготував 12 кандидатів і докторів наук.

Став ініціатором інтеграційних зв’язків у педагогічній діяльності з Королівською вищою технічною школою (м. Стокгольм, Швеція). Бере участь у розвитку контактів у педагогічній діяльності з Технічним ун-том «Фрайбергська гірнича академія» (м.Фрайберг, Німеччина), Гірничо-металургійною академією (м. Краків, Польща), Аньшанським металургійним ін-том (м. Аньшань) і Північно-Східним ун-том у м. Шеньян ( Китай ).

Член-кореспондент Інженерної академії України (1995). Член редколегій часописів «Теорія і практика металургії» та «Метал і литво України». Голова галузевої секції центрального правління Науково-технічного тов-ва металургів України (1991), член Міжвідомчої науково-технічної ради при НАН України з проблем позапічної обробки та безперервної розливки сталі (2005), «Converter production of steel» (2008).

Відмінник освіти України (1999). Лауреат премії Ради Міністрів СРСР (1991). Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (1996).