БазилевичБазилевич Віктор Дмитрович

Відомий учений-економіст. Доктор економічних наук, професор. Член-кореспондент НАН України. Академік АН ВШ України з 2005 р.

Народився 28.05.1949 р. в м. Кіровську Луганської обл. у сім’ї шахтаря. 1964 р. вступає до Дніпропетровського хіміко-механічного технікуму, потім працює на калійному комбінаті у м. Стебник Львівської обл., навчається в КДУ ім.Т.Шевченка. Серед кращих випускників зараховується до цільової аспірантури. Захищає кандидатську дисертацію «Закон соціалістичного нагромадження та механізм його використання» (1978), стає асистентом кафедри політекономії, потім доцентом. З 1985 р. – проректор з навчальної роботи Київського державного торговельно-економічного ін-ту. З 1995 р. – професор. У 1999 р. захистив докторську дисертацію «Страховий ринок України: природа та особливості функціонування» (єдиний доктор економічних наук з теорії страхування). З 2002 р. – професор кафедри економічної теорії економічного ф-ту КНУ ім. Т. Шевченка. У 2003 р. на конкурсних засадах обирається деканом економічного ф-ту та завідувачем кафедри економічної теорії КНУ ім. Т. Шевченка.

Досліджує актуальні проблеми еко­номічного розвитку трансформаційних систем, теоретичні проблеми макроекономіки, методологічні засади формування та функціонування ринку електронної комерції, проблеми страхування. Розробляє теоретичні аспекти формування ринку інтелектуальної власності.

Автор та науковий редактор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 10 монографій, 11 підручників та навчальних посібників з грифом МОН України.

Створив наукову школу економів-теоретиків (захистили дисертації 8 кандидатів та 2 доктори еко­номічних наук).

Член вченої ради ун-ту, очолює вчену раду ф-ту, спеціалізовану вчену раду, науково-методичну комісію МОН України з економіки та управління класичних ун-тів, заступник голови Державної акредитаційної комісії з економіки МОН України. Обирався депутатом Київради, а також вченим секретарем експертної ради ВАК України з загальноекономічних галузевих та прикладних проблем (економічні науки). Член редколегії журналів «Страхування», «Економіка підприємства», «Економічна теорія».

Заслужений діяч науки і техніки України. Відмінник освіти України. Має подяку Київського міського голови, Почесну грамоту Міністерства освіти України. Нагороджений знаком «Відмінник освіти»; нагрудним знаком МОН України «За наукові досягнення»; Нагородою Ярослава Мудрого АН ВШ України, нагрудним знаком Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.», відзнакою МОН України «Петро Могила»; відзнакою Ліги страхових організацій України «За вклад у розвиток страхування». Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.