P9210492_Бажин Анатолій Іванович

Відомий учений-фізик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1993 р.

Народився 22.03.1940 р. Закінчив фізико-технічний ф-т Томського політехнічного ін-ту (1965). У 1972–1977 рр. – завідувач кафедри експериментальної фізики, з 1979 р. – доцент кафедри фізики металів, з 1985 р. – завідувач кафедри фізики твердого тіла і фізичного матеріалознавства Донецького національного ун-ту. З 2008 р. – професор кафедри нанофізики Донецького національного ун-ту. Доктор фізико-математичних наук, професор (1985).

Основні напрями наукових досліджень: взаємодія іонів низьких і середніх енергій з поверхнею твердих тіл, механізми явищ, які відбуваються в твердих тілах; іонне легування, іонно-плазмове напилення тонких плівок; іонно-оптичні і мас-спектрометричні методи аналізу твердих тіл; властивості фулеритових покриттів.

Автор 409 наукових праць (із них – 2 монографії, 8 навчальні посібники, 8 патентів).

Підготував 14 кандидатів наук і 2 докторів наук.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій.

Нагороджений знаками «Відмінник народної освіти УРСР», «Відмінник освіти України», бронзовою медаллю ВДНГ СРСР, ювілейною медаллю Ін-ту атомної енергії ім. І.В.Курчатова. Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2010). Заслужений професор Донецького національного ун-ту.