Барна Микола Миколайович

Відомий учений-ботанік. Доктор біологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2005 р.

Народився 8.02.1938 р. в с. Радоцина на Лемківщині (тепер – Польща). У 1945 р. переселений на територію тодішньої УРСР. У 1956 р. вступив на лісогосподарський ф-т Львівського лісотехнічного ін-ту (нині Національний лісотехнічний ун-т України), який закінчив з відзнакою. З 1961 р. – помічник лісничого Діловецького лісництва, потім інженер Великобичківського лісокомбінату тресту «Закарпатліс». З 1965 по 1968 р. навчався в аспірантурі Лабораторії цитоембріології Українського НДІ ін-ту лісового господарства і агролісомеліорації (УкрНДІЛГА, м.Харків). З 1968 по 1971 р. – молодший, старший науковий співробітник Карпатського філіалу УкрНДІЛГА (м. Івано-Франківськ). У 1969 р. в Ін-ті ботаніки Академії наук України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «ботаніка». З 1971 р. працює на кафедрі ботаніки Тернопільського національного педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка: у 1971–1975 рр. – викладачем та старшим викладачем, з 1975 р. – доцентом, з 1996 р. – професором кафедри ботаніки, з липня 2002 р. – завідувачем кафедри, із 1977 по 1985 р. – заступником декана природничого ф-ту, з 1990 по 2006 р. – деканом хіміко-біологічного ф-ту. У 1997 р. отримав вчене звання професора кафедри ботаніки. У 2002 р. в Ін-ті ботаніки ім М.Г. Холодного НАН України захистив дисертацію на тему «Репродуктивна біологія видів і гібридів родини Вербових» на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю «ботаніка».

Почесний член Українського ботанічного товариства. З 2002 р. – член спеціалізованої вченої ради Ін-ту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.

Нагороджений медаллю «Ветеран праці» (1987), нагрудним знаком «Відмінник народної освіти УРСР» (1987), нагрудним знаком «Відмінник охорони природи УРСР» (1983), Почесною грамотою Міністерства освіти України (1995). Соросівський професор (1998). У 2006 р присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2007).