Бакіров Віль Савбанович

Визначний учений у галузі соціології та організатор освіти. Доктор соціологічних наук, професор. Член-кореспондент НАН України та НАПН України. Академік АН ВШ України з 2008 р.

 Народився 08.06.1946 р. в м. Уфа, Росія. В 1970 р. закінчив Харківський юридичний ін-т, у 1976 р. – аспірантуру Харківського державного ун-ту. Захистив кандидатську дисертацію «Соціальний контроль як регулятор суспільних відносин» у 1976 р. і докторську дисертацію «Ціннісна свідомість як об’єкт соціологічного аналізу (проблеми теорії та методології)» у 1991 р. Протягом 1972–1982 рр. працював у Харківському ін-ті радіоелектроніки. З 1982 р. працює у Харківському національному ун-ті ім. В.Н. Каразіна, з 1998 р. – на посаді ректора. У 1990 р. очолив перший в Україні соціологічний ф-т. У 1992 р. створив і очолив кафедру соціальних технологій (з 1992 р. кафедра прикладної соціології). Читав лекції в Болонському (1993) і Падуанському (1994) ун-тах. У 1994–1995 рр. стажувався в Каліфорнійському ун-ті (Сан-Дієго).

Наукові дослідження В. Бакірова зосереджені на аналізі ролі класичних університетів в інтелектуальному розвитку суспільства, вивченні особливостей класичної університетської освіти в контексті глобалізаційних і постіндустріальних викликів.

Автор і співавтор понад 100 наукових праць у галузі загальної соціології, економічної і політичної соціології.

Головний редактор «Вісника Харківського національного ун-ту» (серія «Соціологія»); голова редакційної ради журналу «Universitates. Наука і просвіта»; член редколегій наукових журналів «Соціологія: теорія, методи, маркетинг», «Український соціум», «Психологія і суспільство», «Вища школа України», «Sociologia del Lavoro» та інших.

Заслужений діяч науки і техніки України (2001).

 

 

ЗВІТ

Академіка Академії наук Вищої школи України

 

Бакірова Віля Савбановича

з науково-дослідницької діяльності за 2010 р.

 

 

І. Наукова робота

 

Монографії.

 

Бакиров В.С., Залюбовский И.И., Посохов С.И.  Научные школы

Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина: из прошлого в будущее // О научных исследованиях и научных школах. Евразийское пространство / Ред. кол.: В.А. Садовничий и др. – М.: Издательство Московского университета, 2010. С. 61 – 82 (256 с.). (Серия «Евразийские университеты ХХІ века»).

 

 

Підготовлені збірники наукових праць, матеріалів конференцій:

 

Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 16. – Х.: ХНУ імені В.Н Каразіна, 2010.

 

Статті:

 

1.     Бакіров В.С. Сучасна вища освіта як предмет соціологічної рефлексії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”, 2010. №881. С.31 36.

 

2.     Бакиров В.С., Кизилов А.И., Кизилова К.А. Теоретико-методологические предпосылки и результаты исследования этнических меньшинств в Украине // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. вип.. 16. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. С.1 21.

 

3.     Бакіров В.С. Выcшая школа перед вызовами ХХI столетия // Высшее образование как основа цивилизационного развития государства: проблемы и перспективы. Харьков: Изд-во НУА, 2010. С.12 15.

 

4.     Бакіров В.С. Інноваційний потенціал взаємодії університетської освіти і академічної науки // Матеріали Другого міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи». 2010 р. С. 51 52.

 

5.     Бакіров В.С. Вища школа України: на шляху до європейських стандартів // Академическая мобильность – важный фактор образовательной интеграции Украины: материалы Междунар. науч.– практ. конф., Харьков, 16-19 ноябрь. 2010 г. – Харьков: Изд-во НУА, 2010. С.37 – 46. 

 

6.     Бакіров В.С. Виступ на Загальних зборах Національної Академії наук України // Вісник Національної Академії наук України. 2010 № 7. С. 37 38.

 

Інтерв’ю

 

 

Бакіров В.С. Університети перед викликами суспільства знань // Педагогічна газета. – №5 (190), травень 2010 р. – С.7

        

 

ІІ. Участь у наукових конференціях і семінарах:

 

Участь у міжнародній науково-практичній конференції Харківського відділення Соціологічної асоціації України та соціологічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна «Якубинська наукова сесія», Україна, Харків. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. 8.04.10

 

Участь у засіданні Ради ректорів Прикордонного білорусько-російсько-українського університетського консорціуму та обговорення питань міжвузівського співробітництва в межах Меморандуму про створення Прикордонного білорусько-російсько-українського університетського консорціуму. Російська Федерація. Бєлгород. Бєлгородський державний університет. 07.06.10 08.06.10

 

Участь в урочистостях заходах з нагоди 140-річчя видавницької діяльності Болгарської академії наук.  Болгарія. Софія. Болгарська Академія наук. 13.06.10-21.06.10

 

Проведення майстер-класів у Школі молодого соціолога "Сучасна Україна в соціологічному вимірі". Україна. Луцьк. Волинський національний університет імені Лесі Українки. 6.09.10 11.09.10.

 

Участь у ХІV Польському Соціологічному Конгресі «Що відбувається з суспільством?» Польща, Краків, Польське Соціологічне Товариство. Ягеллонський університет. 05.09.10 12.09.10.

 

Участь у складі делегації НАН України в спільній науковій конференції Національної академії наук України та Македонської академії наук і мистецтв «Українсько-македонські-історико-культурні паралелі» в межах Днів науки України в Македонії. Македонія, Штіп, Штурміца, Македонська академія наук і мистецтв. 30.09.10 05.10.10

 

Участь у П’ятому Фестивалі науки в Москві. Російська Федерація. Москва. Московський державний університет імені М.В. Ломоносова. 07.10.10-10.10.10.

 

 

Участь у спільному засіданні Євразійської асоціації університетів і Міжнародної асоціації академій наук та університетів – членів ЄАУ за темою: «Освіта і наука у рішенні задач інноваційного розвитку на просторі СНД». Російська Федерація. Москва, Московський державний університет імені М.В. Ломоносова. 14.10.10.17.10.10.

 

Участь у ХVI Міжнародної наукової конференції «Харківські соціологічні читання», Україна Харків. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. 4.11.10 – 5.11.10

 

Участь у Науковій конференції «IV Соціологічні читання пам’яті Наталії Паніної» Україна. Київ. 9.12.10 – 10.12.10

 

Участь у робочому візиті ректорів університетів учасників проектів французько-українських спільних магістерських програм. Франція. Париж. Міністерство вищої освіти та досліджень Франції. 14.12.10.19.10.10

 

 

ІІІ. Науково-організаційна робота

1.     Президент Соціологічної Асоціації України

2.     Президент Харківського відділення Малої академії наук України

3.     Член Президії ВАК України

4.     Голова Ради ректорів Харківського вузівського центру.

5.     Член державної акредитаційної комісії України

6.     Член секції соціально-економічних наук Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки.

 

ІV. Робота в редакційних колегіях наукових видань

 

§  голова редакційної ради журналу “Universitates. Наука і просвіта”

§  відповідальний редактор збірника наукових праць «Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства»

§  головний редактор Вісника Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи»

§  член редколегії журналу “Вища освіта України”

§  член редколегії журналу “Український соціум”

§  член редколегії журналу “Соціологія: теорія, методи, маркетинг”

§  член редколегії журналу “Політичний менеджмент

§  член редколегії «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації».

 

 

 

                                                                              В. Бакіров