Volodymyr-AniismovАнісімов Володимир Владиславович

Випускник механіко-математичного факультету

(1969 р.) Член кореспондент НАН України.

Доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

Народився 7 березня 1947 року в місті Києві.

У 1969 р. закінчив |механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у 1970 р. - аспірантуру на кафедрі теорії ймовірностей та математичної ста­тистики. Достроково захистив кандидат­ську дисертацію на тему "Предельньїе теоремьі для цепей Маркова и полумар-ковских процессов в схеме серий". У 1975 р. захистив докторську дисертацію "Предель­ньїе теореми для случайньїх процессов и их применение к процессам с дискретной ком­поненто й". Професор (1978), академік Академії Наук Вищої Школи України (1993), член-кореспондент НАН України (1995).

Працював у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка доцентом (1974-1978 рр.), професором (1978 р.) кафедри теоретичної кібернетики факультету кібернетики У 1978 р. заснував та очолив кафедру прикладної статистики факультету кібернетики (1978-1998 рр). З 1998 працював на посаді професора (1998-2000 рр), провідного наукового співробітника (2000-2002 рр.) кафедри прикладної статистики факультету кібернетики.

Вперше ввів та дослідив новий клас стохастичних процесів - процеси з перемиканнями, що є узагальненням марковських   та   напівмарковських  процесів; розробив теорію асимптотичного зниження вимірності та укрупнення станів широкого класу стохастичних систем з перемиканнями; довів принцип усереднення та дифузійної апроксимації для процесів з перемиканнями; одержав численні застосування до проблем асимптотичного аналізу.

Анісімов Володимир Владиславович разом з іншими видатними вченими (Гнеденко Б.В., Коваленко І.М., Королюк В.С., Скороход А.В., Гіхман И.І., Ядренко МИ.) був засновником школи теорії стохастичних систем та прикладної статистики в Київському університеті. Під його науковим керівництвом захищено 24 кандидатських та 2 докторські дисертації.

Був головою багатьох науково-методичних комісій при Міносвіти України, ВАК України.

Лауреат премії ім. М. Островського (1970), АН України (1975), їм. Ярослава Мудрого АН ВШ України (1995). Має почесне звання Соросівського професора (1996). Член-кореспондент НАН України (1995), академік АН ВШ України (1993), член міжнародного статистичного інституту (151, 1992), член інституту математичної статистики США (ТМ8, 1994), член Міжнародного Товариства Бернуллі (1993), член Королівського статистич­ного товариства Великобританії (В.55, 2002).

Біографія включена до складу Енциклопедії Сучасної України (2003) та багатьох міжнародних бібліографічних словників: : Who's Who in the World. - NJ.: Marquis Who's Who, 1992 (11th Edition), 1995 (12th Edition), Men of Achievement. -Cambndge, 1995 (16th edition); 500 Leaders of Influence. - NC, 1997 (6th edition); 5000 Personalities of the World. - NC, 1999; Who is Who in Science ad Engineering. - NJ., 2000 ( 6 th Edition).

Автор 9 монографій та учбових посібників (одноосібно та у співавторстві), більше 250 наукових статей, з яких більше 150 опубліковано у закордонних та перекладних журналах.

Основні праці: Случайньїе процессьі с дискретной компонентой. Предельньїе теореми.- К., 1988; Стохастические сети обслуживания. Марковские модели.- К, 1992 (у співавт).