Анісімов Анатолій Васильович

Відомий учений у галузі інформатики. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1997 р.

Народився 15.06.1948 р. в м. Южно-Сахалінськ (Росія) в сім’ї військовослужбовця. У 1970 р. закінчив механіко-математичний ф-т КДУ ім. Т.Шевченка, в 1972 р. під керівництвом академіка В.М.Глушкова захистив кандидатську дисертацію «О некоторых вопросах алгебраической теории языков и автоматов». У 1984 р. захистив докторську дисертацію «Рекурсивні перетворювачі інформації». З 1980 р. – завідувач кафедри математичної інформатики, з 2004 р. – декан ф-ту кібернетики КНУ ім. Т.Шевченка.

Коло наукових інтересів: теоретичні моделі перетворювачів інформації високого рівня, теорія та технологія паралельного програмування, архітектура перспективних ЕОМ, штучний інтелект, захист інформації, кодування даних, квантові комп’ютери, алгоритмічний аналіз творчості людини. Створив наукову школу «Математична інформатика». У співробітництві зі всесвітньо відомим вченим в галузі комп’ютерних наук Д.Е. Кнутом розвинув теорію неоднорідного сортування даних, яка відразу отримала широке застосування для вирішення задач оптимального розподілу робіт для багатопроцесорних паралельних комп’ютерів.

Автор понад 195 наукових праць, з них 5 монографій.

Підготував 32-х кандидатів та 1 доктора наук.

Член спеціалізованих рад із захисту дисертацій.

Заслужений діяч науки і техніки України (2005). Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки та техніки (1988), премії НАН України
ім. В.М. Глушкова, Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2006).