1Ангельський Олег В’ячеславович

Відомий учений-фізик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1993 р.

Народився 05.05.1957 р. в с. Селянин Путильського р-ну Чернівецької обл. в сім’ї педагогів. В 1974 р. закінчив з відзнакою Вижницьку середню школу №1. У цьому ж році вступив до Чернівецького державного ун-ту на фізичний ф-т, який закінчив з відзнакою у 1979 р. У 1979–1982 рр. навчався в аспірантурі Чернівецького державного ун-ту за спеціальністю «Оптика». Працює в Чернівецькому національному ун-ті на посадах: у 1982–1984 рр. – асистент кафедри оптики; 1984–1990 рр. – доцент кафедри кореляційної оптики; з 1987 р. – завідувач кафедри кореляційної оптики; з 1997 р. – декан інженерно-технічного ф-ту. У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію в Ін-ті фізики Академії наук України. В 1990 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Оптика» в Саратовському державному ун-ті.

Науковий керівник 8 кандидатських дисертацій та науковий консультант 3 докторських дисертацій.

Автор понад 300 статей в рейтингових міжнародних журналах, автор і співавтор 6 монографій, опублікованих в США.

Член редакційних колегій Міжнародних наукових журналів: «Optica Applicata», «Journal of Optics A: Pure and Applied Optics», «Ukrainian Journal of Physical Optics», «Journal of Holography and Speckle», «Open Optics Journal», «SPIE Reviews». Тематичний редактор журналу Optoelectronics Review. Президент українського товариства «Pure and Applied Optics» («Чистої та прикладної оптики»). Ініціатор і організатор входження України до Європейського оптичного товариства з 2009 р.

Відзнаки і нагороди: Заслужений діяч науки і техніки України; Fellow (дійсний член, аналог академіка) OSA (Американського оптичного товариства); Fellow SPIE (Міжнародного товариства інженерів-оптиків); Fellow Institute of Physics UK (ін-ту фізики Великобританії); Chartered Scientist, Chartered Physics Institute of Physics UK (привілейований фізик, вчений ін-ту фізики Великобританії); нагороджений медаллю ім. Рождественського Російського оптичного товариства; нагорода Ярослава Мудрого АН Вищої школи України (1996); нагороджений міжнародною премією Галілео Галілея (2007).