Андрущенко Віктор Петрович

Відомий учений-філософ і організатор освіти. Доктор філософських наук, професор. Академік АПН України.Заслужений діяч науки і техніки України.

Народився 1.01.1949 р. в с. Совинка Конотопського р-ну Сумської області. У 1966—1968  студент Конотопського індустріального технікуму. 1968—1970 - служба в армії. У 1970—1995 - студент, аспірант, викладач, старший викладач, доцент, професор КНУ ім. Т.Шевченка. У 1995—1999- заступник, перший заступник Міністра освіти і науки України. З 1999 р. директор Інституту вищої освіти АПН України. З 2003 р. - ректор Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Кандидат (1979), доктор (1990) наук. Професор (1992).

Наукові інтереси: філософські проблеми культури, соціальна філософія, політологія, соціологія.

Автор близько 300 наукових праць, серед яких 12 індивідуальних і близько 25 колективних монографій, підручників, навчальних посібників для студентів ВНЗ, зокрема: "Сучасна соціальна філософія" (1996); "Історія соціальної філософії" (2000); "Культура. Ідеологія. Особистість" (2002) (у співав. з М.Михальченком та Л.Губерським); "Соціальна робота" т. 1-6 (у співав.); "Інтелектуальний потенціал нації: погляд у XXI століття" Т.1-3 (у співав.); "Беловежье. Украина 1991-1995. Леонид Кравчук" (1996).

Очолює наукову школу "Філософія освіти та культури"; підготував 22 кандидати і 6 докторів наук.

Здійснив координацію робочої групи з підготовки Національної доктрини розвитку освіти України у XX столітті. Член Громадської ради з внутрішньополітичних питань при Президентові України, один із авторів Послання Президента України до Верховної Ради України 2001 і 2002 рр. Головний редактор часописів "Вища освіта України" та "Практична філософія", член редколегій журналів "Президент", "Людина і політика", "Гуманітарна освіта" та ін. Очолює спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій при Інституті вищої освіти АПН України, є членом спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій в КНУ ім.Т. Шевченка.

Нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України (2002, 2003). Лауреат Академічної Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2001).

Академік АН ВШ України (1996).