Андрейчин Михайло Антонович

Відомий учений у галузі інфекційних хвороб та епідеміології. Доктор медичних наук, професор. Академік-засновник АН ВШ України (1992).

Народився 22.02.1940 р. у с. Веселівка Теребовлянського р-ну Тернопільської обл. Закінчив Тернопільський медичний ін-т (1963). Працював терапевтом у Бережанському р-ні. З 1966 р. – у Тернопільському медичному ін-ті (нині Тернопільсий державний медичний ун-т): клінічний ординатор, асистент, доцент, профессор. З 1981 р. – завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. З 1983 р. – проректор з наукової роботи. З 1998 р. – голова Асоціації інфекціоністів України.

Удосконалив діагностику низки інфекційних хвороб, розширив уявлення про їх патогенез, описав їхню термосеміотику і кілька нових клінічних ознак, запропонував методи їх лікування.

Автор і співавтор понад 450 праць, серед них – 20 монографій, довідників, навчальних посібників. Має 34 авторських свідоцтва і патенти на винаходи.

 Головний редактор науково-практичного журналу «Інфекційні хвороби», член редколегій часописів «Архів клінічної медицини», «Запорожский медицинский журнал», «Профілактична медицина».

За редакцією М. Андрейчина видано «Довідник фельдшера» у 2-х томах, перші україномовні підручники з інфекційних хвороб та епідеміології для вищих навчальних закладів. Ініціатор випуску перших в Україні компакт-дисків «Інфекційні хвороби» й «Епідеміологія».