Українська наукова спільнота відсвяткувала 110-річчя від дня народження Анатолія Кириловича Бабка - видатного українського вченого, засновника наукової школи хіміків-аналітиків України

 

Автор: Запорожець О.А.

Організація: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

07-09 жовтня 2015 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за підтримки МОН України і за партнерства АН ВШ України та НАН України відбулась «Київська конференція з аналітичної хімії. Сучасні тенденції – 2015». Конференція присвячена видатному українському вченому, талановитому педагогу, засновнику наукової школи українських хіміків-аналітиків Анатолію Кириловичу Бабку, 110-річчя від дня народження якого українська наукова спільнота відсвяткувала 15 Жовтня 2015 року.  В конференції взяли участь понад 100 науковців, серед яких 20 іноземних вчених зі США (Buffalo State College), Чеської республіки (Карлів університет), Словакії (P.J.Safarik University), Франції (Університет Лотарінгії, університет м.Страсбург), Італії (Universita degli Studi di Siena), Грузії (Тбіліський державний університет ім. І.Джавахишвілі). Було  заслухано 32 усних доповіді, серед яких 8 пленарних доповідей провідних фахівців з аналітичної хімії. В роботі конференції взяли участь представники провідних фармацевтичних компаній. Генеральним спонсором конференції виступила "АЛСІ-ХРОМ"- провідна українська  компанія, що поставляє для лабораторій високоточне аналітичне обладнання відомих світових виробників.

Бабко А.К. стоїть серед українських вчених хіміків поряд із  В.О. Кістяківським, А.В.Думанським, А.І.Кіпріановим, Ю.К.Делімарським, імена яких складають гордість української хімічної науки. Академік І.В. Тананаєв у своїх спогадах писав, що, на його думку, Анатолій Кирилович Бабко був і залишається ХІМІКОМ-АНАЛІТИКОМ №1.

Свою кар’єру у хімії А.К.Бабко почав, вступивши у 1922 р. на хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту, де захопився аналітичною хімією. Його вчителем став видатний вчений і педагог завідувач кафедрою аналітичної хімії Микола Олександрович Тананаєв, який  з 1908 р. за запрошенням Л.А.Писаржевського працював на хімічному факультеті КПІ.  Завдяки зусиллям М.О.Тананаєва аналітична хімія в КПІ перетворилась із ремесла на науку, на хімічному факультеті було введено спеціалізацію з аналітичної хімії.  За майже півтора десятиріччя її існування М.О.Тананаєву вдалось підготувати цілу плеяду високопрофесійних хіміків-аналітиків, окрасою яких був А.К.Бабко.

 

 

http://www.conference.progt.org/sites/default/files/styles/prof__article/public/babko-photo-1.jpg?itok=4jFVSBrF

15.10.1905 р.- 7.01.1968 р.

А.К. Бабко, засновник і завідувач кафедрою аналітичної хімії КНУ (1944-1960 р.р.)

 

http://persons-info.com/userfiles/image/persons/10000-20000/12000-13000/12209/TANANAEV_Nikolai_Aleksandrovich.jpg

1878-1959 р.р.

М.О. Тананаєв, завідувач кафедрою аналітичної хімії Київського  політехнічного інституту  (1921-1938 р.р.)

 

 

Після закінчення інституту А.К.Бабко був залишений викладачем при кафедрі аналітичної хімії, де завдяки М.О. Тананаєву панувала творча атмосфера. В двадцяті-тридцяті роки кафедра аналітичної хімії була найбільшим дослідницьким центром, що сприяло формуванню  А.К. Бабко як хіміка-аналітика. Втім, будучи плоть від плоті школи Н.А.Тананаева, він  досить швидко став на свої власні ноги, започаткувавши нові шляхи розвитку аналітичної хімії як науки. У 1934 р. Бабко А.К. перейшов на кафедру аналітічної хімії Київського університету, де працював доцентом. В 1937 р. А.К.Бабко захистив кандидатську, з цього року і до кінця життя поєднував викладання в університеті з науковою роботою в Інституті загальної та неорганічної хімії АН УРСР, керуючи (з 1941 р.) відділом аналітичної хімії. В 1940 р. А.К.Бабко захистив докторську дисертацію. За видатні заслуги в розвитку аналітічної хімії та хімії координаційних сполук в 1948 р. Анатолія Кириловича було обрано членом-кореспондентом, а в 1957 р. - дійсним членом Академії наук УРСР.

Величезною заслугою Анатолія Кириловича є створення ним Київської школи хіміків-аналітиків, до якої ввійшли відомі вчені А. Т. Пилипенко, І. В. П’ятницький, Б. Й. Набиванець, Ф. Г. Жаровський,  М. М. Тананайко, М. Й. Штокало, В.В. Лукачина, О.П.Рябушко О.П., Л.І.Дубовенко, Н.М.Луковська, В.В. Сухан В.В., І.О.Калініченко, Терлецька А.В., Назаренко А.Ю. Сьогодні наукову школу представляють співробітники кафедри аналітичної хімії під керівництвом завідуючої кафедри проф. Запорожець О.А.

Важко переоцінити той внесок, що А.К. Бабко зробив у хімію комплексних сполук – основу сучасної хімії взагалі. Не випадково у Академії наук України він очолював Наукову раду з хімії комплексних сполук, був членом комісії з аналітичної хімії Міжнародного союзу з чистої та прикладної хімії (IUPAC). Головною перепоною для фізико-хімічних досліджень того часу була недостатня інстументальна база. Сьогодні кафедра аналітичної хімії КНУ практично повнітю забезпечена високочутливим обладнанням, якого не вистачало у часи А.К.Бабко, а саме сучасні УФ/Вид та ІЧ-спектрометри, люмінесцентний спектрометр, ПААС і ЕТААС-спектрометри, вольтамперометричне обладнання. Для студентів ОКР Магістр хімії викладаються спецкурси, що включають лекції і лабораторний практикум з дослідження комплексоутворення сучасними методами. Видано кілька   навчальних посібників, що містять теоретичні та практичні аспекти із зазначеної  тематики.

Під керівництвом А.К.Бабко розроблено основи хемілюмінесцентного (ХЛ) методу аналізу, які було викладено у монографії у співавторстві з Л.І.Дубовенко і Н.М.Луковською. Цей напрямок отримав подальший розвиток  у роботах його учнів Дубовенко Л.І., Луковської Н.М., Калініченко І.О., А.В.Терлецької та ін.  Захищено понад 20 кандидатських дисертацій. Цей метод продовжує активно розвиватись, як на кафедрі аналітичної хімії КНУ (під керівництвом проф. О.А.Запорожець), так і  у Відділі аналітичної хімії і радіохімії ІКХіХВ НАНУ (під керівництвом к.х.н. с.н.с. Терлецька А.В. та д.х.н., с.н.с. Зуй О.В.). Зуем О.В. захищено докторську дисертація, що присвячена застосуванню гетерогенних хемілюмінесцентних реакцій в аналізі, за матеріалами якої у співавторстві з академіком НАНУ Гончаруком В.В. ним опубліковано монографію: Гетерогенно-хемилюминесцентный анализ в определении нанограммовых количеств анионов. – К.: 2013.

Про значення  робіт Анатолія Кириловича  для оптичних методів аналізу можна коротко сказати таким чином: він перетворив їх із мистецтва у науку. Від прописів методик хіміки-аналітики перейшли до свідомого вибору умов проведення реакцій. На основі виявлених закономірностей, а також нових даних щодо хімізму реакцій було написано монографію (у співавторстві з А.Т. Пилипенко) "Колориметрический анализ" (1951 г.), що не мала аналогів у світі. На відміну від закордонних монографій того часу, всі методики було обґрунтовано із застосуванням фізико-хімічних характеристик реакцій і хімічних властивостей забарвлених сполук.

Сьогодні спектрометричні методи отримали подальший розвиток не тільки в аспекті цілеспрямованого синтезу та застосування нових органічних реагентів, оптимізації умов вибіркового визначення, а й у розробці комбінованих методів, що включають застосуванням іммобілізованих на твердих матрицях органічних реагентів для  вилучення і концентрування аналіту з наступним його спектроскопічним детектуванням безпосередньо у фазі концентрату (твердофазна спектрометрія, спектроскопія дифузного відбиття, твердофазна флуоресценція тощо). В докторській дисертації Запорожець О.А (2003 р.) було започатковано новий науковий напрямок "Адсорбовані на кремнеземах органічні реагенти у комбінованих спектроскопічних і тест-методах аналізу", який розвивається у роботах її учнів. На цю тему за останні 15 років захищено 14 кандидатських дисертацій. Сучасні підходи й методологія спектрофотометричних і флуоресцентних методів, в тому числі комбінованих, викладено в кількох навчальних посібниках у співавторстві з доц. Зінько Л.С.

Ще вчитель А.К.Бабко М.О.Тананаєв наголошував, що „виробництву необхідні ЕКСПРЕС-МЕТОДИ АНАЛІЗУ! Першим кроком до їх створення був розроблений Тананаєвим М.О. крапельний метод.  Сьогодні Запорожець О.А. та її учнями запропоновано експресні і прості у виконанні, але водночас чутливі і вибіркові візуальні тест-методи для визначення майже всіх елементів Періодичної системи Д.І. Менделеєва (іонів металів, неметалів, металоїдів), а також низки біологічно активних органічних речовин для екологічних та медико-біологічних цілей.

До сфери наукових інтересів А.К.Бабка також належали хроматографія, екстракція, електрохімія. Ці напрямки, зокрема адсорбційну хроматографію, успішно розвивала його учениця проф. Тананайко М.М., яка нещодавно відсвяткувала свій 90-й рік народження. Сьогодні на кафедрі аналітичної хімії є 2 сучасних газових хроматографи з мас-спектрометричним і полум’яно-іонізаційним детекторами. Це дає можливість не тільки проводити наукові роботи на сучасному рівні, а й готувати фахівців з хроматографічних методів аналізу. Впродовж кількох років компанія "АЛСІ-ХРОМ" (керівник к.х.н. Єсауленко А.М.) активно сприяє розвитку  сучасної рідинної хроматографії на кафедрі аналітичної хімії. Завдяки чому було підготовлено кілька десятків фахівців з хроматографії, які успішно працюють, зокрема на фармацевтичних підприємствах України. Викладачами кафедри за останні роки видано кілька навчальних посібників з хроматографічних методів аналізу (автори проф. Сухан В.В., доц. Лисенко О.М., доц. Ракс В.А., к.х.н. Єсауленко А.М.). 

Започатковані Анатолієм Кириловичем роботи по використанню екстракційного методу для концентрування мікрокомпонентів набули подальшого розвитку у роботах професорів І.В.П’ятницького, В.В.Сухана та їх учнів. В останні роки на кафедрі під керівництвом доц. к.х.н. С.А.Куліченка розвивається метод міцелярної екстракції, який дає можливість реалізувати переваги використання в аналізі організованих систем на основі поверхнево-активних речовин. Виявились, що міцелярні макрофази мають специфічну спорідненість до біомолекул і фізіологічних середовищ, що сприяє їх застосуванню у біохімічних дослідженнях. За останні роки на цю тему захищено 5 кандидатських дисертацій. З 2008 року під керівництвом доц. к.х.н. М.Ф. Зуй на кафедрі розвивається напрямок рідинної і твердофазної мікроекстракції біологічно активних та токсичних речовин, а також органічних речовин, що широко використовуються в промисловості як консерванти і стабілізатори. Розроблено прості, дешеві та експресні методики дисперсійної мікроекстракції фталатів, парабенів і бензофенонів, а також методики рідинної дисперсійної та твердофазної волоконної мікроекстракції  аліфатичних альдегідів С1 – С8 з газохроматографічним полум’яно-іонізаційним  детектуванням.

Значної уваги А.К.Бабко приділяв розвитку електрохімічних методів аналізу. Як відомо, основним недоліком класичної полярографії було застосування металічної ртуті. Сьогодні на кафедрі аналітичної хімії доц. к.х.н. Тананайко О.Ю. та її учнями розробляються нові матеріали на основі мезоструктурованих SiO2 плівкових покриттів, що містять  іммобілізовані аналітичні реагенти, а також біоліганди з метою створення чутливих елементів не тільки оптичних, а й електрохімічних сенсорів.  Здійснюється цілеспрямована розробка мікроелектродів, модифікованих плівковим покриттям, для електрохімічного визначення неорганічних та органічних сполук різної природи  в об’єктах довкілля, харчових, біологічних та парфюмерно-косметичних продуктах. З 2007 р. захищено 4 кандидатські дисертації, отримано 4 індивідуальні та  один груповий міжнародний науковий грант.   

Впродовж майже десяти років А.К.Бабко був відповідальним редактором “Украинского химического журнала”. Цей журнал він зробив одним із кращих у тодішньому СРСР, його одним із перших почали перекладати англійською мовою під назвою “The Progress in Chemistry”. В 2006 році зусиллями та за ініціативою проф. Зайцева В.М. (на той час зав. кафедрою) було засновано перший в Україні науково-практичний журнал з аналітичної хімії «Методи і об’єкти хімічного аналізу» (МОХА, гол. редактор Зайцев В.М., заст.гол. редактора Антонович В.П. і Запорожець О.А.).  Сьогодні співробітники кафедри к.х.н. Кобилінська Н.Г. та к.х.н. Линник Р.П. є відповідальними секретарями редакцій журналів МОХА і «Вісник Київського університету. Серія Хімія», які  входять до списку наукових видань України, в яких можуть бути опубликовані результати дисертаційних рабіт.

В тридцяті-п’ятдесяті роки роботи А.К.Бабко публікувались у таких високорейтингових журналах, як  Zeitschrift für Analytische Chemie (1930, 1935 р.р.), Fresenius' Zeitschrift für Analytische Chemie (1954 i 1964 р.р.), Pure and Applied Chemistry (1965), Talanta (1968). Наукові розробки А.К.Бабка, особливо в галузі координаційної хімії не втратили своєї актуальності до цього часу. Відомо, що після смерті Анатолія Кириловича ще впродовж багатьох років кількість посилань на його праці зростала. Сьогодні в Scopus на його роботи посилаються 27 авторів статей у міжнародних журналах. Це є характерним для наукових досліджень, які набагато випередили свою епоху. Статті співробітників кафедри аналітичної хімії також публікують такі високорейтингові журнали, як JACS (імпакт-фактор 11,76), Anal.Chem.Acta, Anal.Bioanal.Chem., Talanta, Analyst, Colloids and Surfaces, J. Agric. Food Chem., Intern. J. Environ. Anal. Chem., Electroanalysis,  Успехи химии тощо.

Написані А.К.Бабком та за його участю монографії й підручники не втратили своєї актуальності і цінності для викладачів, студентів і фахівців з аналітичної хімії.

 

 
Світла пам'ять про Анатолія Кириловича Бабка буде жити доти, доки існуватиме українська школа хіміків-аналітиків, яка продовжує справу його життя – розвиває аналітичну хімію в Україні, дбайливо зберігаючи і примножуючи започатковані ним традиції!