На початок

Статті академіків АНВШУ

 

Останні надходження

Стріха М.В. – Як «звичайні генії» роблять науку

Кругляк Ю.О., Стріха М.В. – Узагальнена модель ЛандауераДаттаЛундстрома в застосуваннi до транспортних явищ у графенi

Стріха М.В. – Про що розповідають книжкові дарчі написи? (декілька нових штрихів до портрету Григорія Кочура)

Жданов Валерій Іванович. – Фундаментальна фізика та високоенергетичні явища у Всесвіті

 

Архів

 

Бахрушин В.Є., Горбань О.М. – Тестові технології в освіті: проблема якості тестів

Бердишев Г.Д. – Біологічна інженерія – новий етап розвитку біології

Білокінь С. І. – Клуб творчої молоді «Сучасник» (1960–1965) в історії України другої половини ХХ ст.

Білокінь С. І. – Справа «Спілки визволення України» й перспективи її дальшого вивчення

Білокінь С. І. – Шевченківський Дім – завдання нашого часу

Білокінь С. І. Голодомор, різні типи й способи терору

Великий М.М. – Генна терапія: досягнення, перспективи

Верхогляд О.О., Романовська Ю.Ю., Романовський О.О. – Незалежний (приватний) сектор вищої освіти сша. Прибуткові і неприбуткові вищі навчальні заклади

Вірченко Н.О. – Дещо про українську математичну термінологію

Вірченко Н.О. – Документи про заборону української мови (XVII – XX ст.)

Вірченко Н.О. – Про застосування узагальнених конфлюентних гіпергеометричних функцій

Вірченко Н.О. – Про нові узагальнення класичних інтегральних перетворень

Вірченко Н.О. – Про узагальнені функції Лежандра та їх застосування

Вірченко Н.О. – Титан математики

Влох Р. О. – Система оцінки українських фахових видань

Головко О.Б. – Методологічні проблеми вивчення розвитку держави та державності у населення України доби середньовіччя та раннього модерного часу

Голод П.І., Терентьєва Ю.Г. – Сто років атомній моделі Бора

Горбань О.М. – Управління взаємодією навчальних закладів різного рівня у навчально-науковому комплексі

Гунчак Тарас – ОУН – поміж колябораціонізмом і резістансом проти нацистської Німеччини

Дробноход М.І. – До концепції реформування наукової сфери України

Дробноход М.І. – Національна стратегія розвитку освіти в Україні як вирок

Дробноход М.І. – Про проблему «національного» в українському державотворенні

Дробноход М.І. – Про реформування освітньої галузі україни в контексті проблем і тенденцій розвитку глобалізованого світу

Дробноход М.І. – Сучасні тенденції еволюційного розвитку людства та Україна

Дробноход М.І. – Україна в контексті проблем якісної освіти

Дробноход М.І. – Шануймо наукову й людську етику

Дробноход М.І. Сьогодення і проблеми вищої школи України

Загнітко А.П. – Сучасний політичний газетний дискурс: типологічні вияви й особливості синтаксису

Запорожець О.А. – Українська наукова спільнота відсвяткувала 110-річчя від дня народження Анатолія Кириловича Бабка - видатного українського вченого, засновника наукової школи хіміків-аналітиків України

Зарицькмй П.В. – Сировинні ресурси і майбутнє ядерної енергетики світу й України

Заріцький П.В. – Відкриття нової спеціалізації «вивчення та утилізація техногенних родовищ корисних копалин» в університетах України – завдання дня

Заріцький П.В. – Відкриття родовищ бішофіту- надійна база для організації власного виробництва оксиду магнію, магнієвих продуктів та низки мікроелементів в Україні

Зорівчак Р.П. – Англомовна поетична шевченкіана – здобутки і сучасний стан

Зорівчак Р.П. – Іван Франко як поцінувач і перекладач англійської літератури: перспективи майбутніх досліджень

Зорівчак Р.П. – Про поняття “національна література”: перекладознавчий погляд

Зорівчак Р.П. – Сприйняття творчості та особистості івана франка як символу інтелектуальної україни в англомовному світі

Зорівчак Р.П. – Тарас Шевченко як символ української нації в Канаді

Зорівчак Р.П. – Український художній і науковий переклад у політико-культурологічній концепції Івана Франка

Зорівчак Р.П. – Читаючи історію свого народу(Рецензія на книгу: Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням. – К.: Факт – Наш час, 2006. – 344 с. –)

Зорівчак Р.П.Юрій Володимирович Шевельов – дослідник творчості Олександра Опанасовича Потебні: соціолінгвістичний і перекладознавчий аспекти

І.О.Анісімов – До історії будівництва дзвіниці софійського монастиря

Івасишен С.Д. – Рівняння Фоккера-Планка-Колмогорова

Івасишен С.Д., Черевко І.М. – Про ефективне співробітництво університетського та академічного підрозділів

Ігнатович В.М. – Дослідження можливості усунення парадокса Гіббса в рамках класичної термодинаміки

Квіт С.М. – Герменевтичний універсалізм св.Авґустина

Квіт С.М. – Університет як засіб порозуміння в добу ґлобалізації

Клочек Г.Д –. Вища літературна освіта в контексті Болонського процесу

Клочек Г.Д. – “Художній світ ” як категоріальне поняття

Клочек Г.Д. – «Садок вишневий коло хати» Тараса Шевченка як кінотекст

Клочек Г.Д. – Кінорежисер Тарас Шевченко & Голлівуд

Клочек Г.Д. – Концепція реформування літературної освіти в середній школі

Клочек Г.Д. – Моя Шевченкіана 2014 (Cтаття 4) Візуальність як джерело підтекстових смислів

Клочек Г.Д. – Моя Шевченкіана 2014 (Стаття 1) Тарас Шевченко – поет елітарний

Клочек Г.Д. – Моя Шевченкіана 2014 (Стаття 2) Враження дежавю в шевченкознавстві і як з ним боротися

Клочек Г.Д. – Моя Шевченкіана 2014 (Стаття 3) Поема «Катерина» як зріз майстерності раннього Шевченка

Клочек Г.Д. – Моя Шевченкіана 2014 (Стаття 6) « І небо невмите, і заспані хвилі…»: джерела та особливості сугестії

Клочек Г.Д. – Моя Шевченкіана 2014 (Стаття 7) «На великдень, на соломі…»

Клочек Г.Д. – Моя Шевченкіана 2014 (Стаття 8) Візуальний світ шевченкової «Марії»

Клочек Г.Д. – Моя Шевченкіана-2014 (Стаття 5) Тарас Шевченко – поет суті та істини

Клочек Г.Д. – Трактат Івана Франка “Із секретів поетичної творчості” як предтеча вітчизняної рецептивної поетики

Клочек Г.Д. – Художнє мислення письменника як формотворчий чинник

Клочек Г.Д. – Художній світ поезії Павла Тичини “Ви знаєте, як липа шелестить...”

Корнійчук М.Т. – До моделювання конкуруючих ризиків

Костюк Н. Т., Роженко М. М. – Не зраджуйте alma mater

Костюк Н.Т. – Важкі сторінки Київської оборони 1941р.: тактика «випаленої землі» і «Баришівський котел»

Костюк Н.Т.Відділення історії, філософії і права АН ВШ України (підсумки 2006 і завдання на 2007 р.)

Костюк Н.Т. – Внесок в новітню історію україни однієї з українських родин Костюків

Костюк Н.Т. – Інтерв'ю Н.Костюк для проекту «В України жіноче обличчя»

Костюк Н.Т. – Оборона Києва 1941 року врятувала Москву

Костюк Н.Т. – Уроки історії. До 70-річчя від початку війни

Костюк Н.Т. Хто згубив Південно-Західний фронт?

Костюк Н.Т. – Художня гладь з колекції майстра декоративно-прикладного мистецтва

Кралюк П.М. – Україна і резолюція Сейму Польщі. Прощання з польськими ілюзіями?

Кралюк П.М. Боротьба князя Данила Романовича (Галицького) за австрійську спадщину

Кралюк П.М. – Василь-Костянтин Острозький як політичний і культурний діяч

Кралюк П.М. Володимир Василькович: модель князя-філософа

Кралюк П.М. Луцький князь Мстислав Данилович

Кралюк П.М. – Люблінська унія: оцінки в українській історіографії

Кралюк П.М. – Мазепа як дзеркало українського політикуму

Кралюк П.М. Непоцінований Кирило Терлецькй

Кралюк П.М. – Обгрунтування А.Річинським необхідності існування незалежної Української Православної церкви

Кралюк П.М. – Огієнко як дослідник культурно-освітньої діяльності князя Василя-Костянтина Острозького

Кралюк П.М. – Питання про протопласт роду князів Острозьких

Кралюк П.М. Річ Посполита двох народів: стереотипи українські

Кралюк П.М. – Роль Острозької та Замойської академій в українській культурі

Кралюк П.М. – Тадеуш Костюшко: поляк, білорус чи українець?

Кралюк П.М. – Тарас Шевченко та ісламська цивілізація

Кралюк П.М. – Чи була філософія в Україні?

Кралюк П.М. – Ярема Вишневецький – герой чи антигерой

Кулініч Г.Л. – Локальні перші iнтеграли систем однорідних стохастичних диференціальних рівнянь із стрибками

Литовченко В.Г., Стріха М.В. – Слово в обороні фізики

Литовченко В.Г., Стріха М.В. – Сонячна енергетика – як альтернатива колективному самознищеню

Монолатій І. С. – Західноукраїнський реґіон як поліетнічний ландшафт

Монолатій І.С. – Міжетнічна взаємодія на західноукраїнських землях: до питання про потребу нової парадигми дослідження

На початок

Новикова М. А.  Йосип Бродський: повернення додому

Новикова М. А.  – Фауст и Крым (об одном крымском стихотворении И. Бродского)

П.М. КралюкТюркський фронт. Чому Україні варто дружити з тюркським світом

Панченко В.Є. Іван Мазепа очима Гоголя і Шевченка

Перестюк М.О., Парасюк І.О. – Математичні наукові школи київського національного університету імені Тараса Шевченка

Поперенко Л.В. - Міжнародні щорічні тематичні конференції молодих вчених – визначальна ланка навчального процесу класичного університету

Поперенко Л.В. Особливості змістовної частини курсу з фізики наноструктур для магістерської програми

Пташник Б.Й. – Професор Микола Чайковський (до 120-річчя від дня народження)

Річард Стоун, «Science», том 347, номер 6217, с.14-17 (вийшов 2 січня 2015 року) – Трагедія українських учених-біженців у журналі «Science»

Роженко М.М. – До 75-ліття проекційного постулата квантової логіки

Роженко М.М. – До принципів і законів квантової логіки

Роженко М.М. – Логіка  доповняльності Нільса Бора  для фізики елементарних частинок і полів

Роженко М.М. – Логіка – наука філософська чи математична?

Ситник К.М. – Інвайронменталізм – сучасна ідеологія людства

Стріха М.В – АН вищої школи України: з досвіду 15 років

Стріха М.В. – Графен на сегнетоелектичній підкладці: елементи пам’яті і модулятори випромінювання. Огляд.

Стріха М.В. – Забезпечення доступу до електронних наукових видань через мережу УРАН: перші результати і висновки

Стріха М.В. – НАН України: після виборів і перед вибором

Стріха М.В. – Наш Міцкевич

Стріха М.В. – Нова «фізика графену»: стан і перспективи

Стріха М.В. – Нові риси до портрету Григорія Кочурадослідника, енциклопедиста, громадянина

Стріха М.В. – Сер Роджер Пенроуз і його київські лекції

Стріха М.В. – Слово про батька

Стріха М.В. – Тож яку державу вони будують? (спроба аналізу гуманітарної політики нової влади)

Стріха М.В. – Українська: відтепер «мова гетто?»

Стріха М.В. – Чому ж учить нас наша історія?

Стріха М.В. Що нам робити з нашою історією?

Фехер АлександерУніверситети, які не будуть оперативно змінювати свою концепцію і місію, просто не виживуть...

Тишко Ф.О. – Хвороба голосового апарату

Філіпенко А.С. – Ідея народності та солідарності в концепції народної, солідарної економіки для України

Фурман А.В. – Сфера психології у вітакультурному парадигмальному обгрунтуванні

Чередниченко О.І. Євролект: термінологія і переклад

Чопик В.І. – Біоцентризм – нова парадигма охорони біорізноманіття

Чопик В.І. – Концепція біоцентризму в контексті глобалізації

Швачко С.О. – Статус лакунарності у мові  та мовленні

Швачко С.О. – У царині номінативних і комунікативних одиниць

Яблонський В.А. – Вища освіта україни - to be or not to be?

Яблонський В.А. – Волинська трагедія 1943 року

Яблонський В.А. – Лауреат нобелівської премії з фізіології і медицини Роберт Едвардс та ідея екстракорпорального запліднення

Яблонський В.А. – Про Національну стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки

Яблонський В.А. – Хартія вільної людини

Яблонський В.А. – Щодо концепції реформування вищої освіти в Україні