На початок

 

Академія наук вищої школи України виступає проти руйнування зв’язків між університетською і академічною наукою.

 

 

 

Президія АН ВШ України ухвалила й надіслала на адресу Президента України В.Ф.Януковича звернення подальшого змісту:

«Академія наук вищої школи України, створена 1992 року як всеукраїнська громадська організація провідних докторів наук і професорів, що працюють у ВНЗ нашої держави, неодноразово зверталася до найвищих органів державної влади, в тому числі, і до Вас, Вікторе Федоровичу, з приводу негативних явищ і процесів в галузі освіти і науки, що сьогодні створюють реальну загрозу становлення і розвитку української держави. Масові протести численної громадськості з цього приводу викликані головним чином непрофесійною, фактично руйнівною діяльністю керівництва МОН України (зараз Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України).

Але останнім часом до руйнацій української вищої школи долучилося ще й ГоловКРУ. Схоже на те, що цією масштабною акцією ставиться за мету остаточно добити вітчизняну науку і вищу освіту.

Упродовж багатьох десятиліть склалася високоефективна і корисна практика роботи у ВНЗ України за сумісництвом відомих учених, передусім НАН України (академіків, членів-кореспондентів, провідних докторів наук) на посадах завідувачів кафедр і професорів провідних університетів. Це дозволяло постійно підтримувати і зміцнювати зв’язки між університетською та академічною наукою і, як результат, досягати високої якості національної вищої освіти, і водночас забезпечувати потреби наукових установ у талановитих молодих учених.

Однак у ході фронтальної перевірки багатьох провідних університетів (зокрема Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» та інших) працівниками ГоловКРУ кожен такий випадок співпраці науковців потрактовано як серйозне фінансове порушення. Хоча всім добре відомо, що де-факто робочий день науковців ненормований і вони повною мірою виконують свої завдання поза формальними межами робочого дня, в тому числі й у вихідні та під час відпусток, ГоловКРУ ретельно перевіряло й академічні установи на предмет того, як саме табелювалися провідні науковці-сумісники в ті дні, коли вони читали лекції у ВНЗ.

Наслідком перевірки стали масові звільнення з ВНЗ провідних учених НАН України та інших наукових установ, що зумовило значні втрати в забезпеченні наукового супроводу навчально-виховного процесу. Де-факто віднині ці вчені не зможуть працювати в університетах за сумісництвом, а лише на умовах мізерної погодинної оплати, а головне, без права здійснювати керівництво кандидатськими, магістерськими та бакалаврськими роботами. Неважко передбачити, що більшість із них просто не погодиться працювати на цих принизливих і невигідних умовах. Як наслідок, неочікувано українській науці й вищій освіті завдано чергового тяжкого удару.

Причіпки фіскальних органів стосуються не лише сумісників. Так, ГоловКРУ вирішило в даний час трактувати надсилання науково-педагогічних працівників, професорів і доцентів на наукові конференції коштом бюджету як… «нецільове використання коштів» (мовляв, викладачі повинні їздити не на наукові, а лише на освітянські конференції). За цим – повне нерозуміння суті сучасної університетської освіти, де наукова робота викладачів і студентів є найважливішою інтегральною складовою навчально-виховного процесу. Це тим більше стає очевидним, якщо врахувати, що для українських ВНЗ науковий доробок є визначальним, але, на жаль, незреалізованим, показником можливості їхнього входження до 500 провідних рейтингових університетів світу. При цьому ми усвідомлюємо надзвичайну важливість і величність сформульованого Вами, вельмишановний Вікторе Федоровичу, державного завдання з цього приводу.

Українських учених і викладачів ВНЗ глибоко обурює те, що нагальну справу боротьби з корупцією в середовищі чиновників, які грабують державу на багатомільярдні суми внаслідок застосування різних тіньових схем, підмінено кампанією проти тих, хто і донині ще підтримує високі позиції України в світі бодай за окремими напрямами (за освіченістю серед 169 держав Україна посідає 18-ту позицію при її загальному 69-му місці у рейтингу ООН за Індексом людського розвитку). Нас глибоко непокоїть також те, що керівництво Міністерства освіти і науки, молоді та спорту фактично нічого не робить для того, аби захистити освіту й науку в державі від остаточного руйнування, а тепер ще додаються й руйнівні впливи ГоловКРУ.

Ми закликаємо Вас, вельмишановний Вікторе Федоровичу, покласти край сваволі фіскальних органів щодо академічних науковців і викладачів ВНЗ. Адже такі дії лише завдають значної, часом непоправної шкоди державі, дискредитують вищу державну владу в очах наших громадян і міжнародної спільноти.

Ми вимагаємо оцінювати роботу науковців і викладачів так, як це робиться в цивілізованих державах: за кількістю опублікованих наукових праць, підготовлених підручників і посібників, розроблених нових спецкурсів, одержаних патентів, підготовлених висококваліфікованих фахівців, а не за формальною кількістю годин, проведених за тим або іншим столом.

Ми вимагаємо усунути будь-які невмотивовані перешкоди на шляху  взаємодії університетської і академічної науки, зокрема сприяти практиці роботи провідних учених академічних інститутів за сумісництвом у ВНЗ і навпаки. Адже можливість і бажаність такого сумісництва випливає з самої суті наукової і викладацької роботи, що знайшла відображення навіть у Конституції України, де народним депутатам України прямо заборонено займатися будь-якою оплачуваною діяльністю, окрім наукової і викладацької.

Ми закликаємо вищу владу повернутися нарешті обличчям до потреб науки й освіти, адже тільки високий рівень розвитку цих сфер є запорукою майбутнього статусу України як високоінтелектуальної, високотехнологічної, соціально і економічно розвиненої держави світу».

Копію звернення надіслано на адресу президента НАН України Б.Є.Патона.

 

На початок