На початок

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Спілка ректорів вищих навчальних закладів України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київський науковий клуб «Синергія»

проводять міжнародну наукову конференцію

«Ідея університету: сучасний дискурс»,

яка відбудеться 26-27 травня 2011 р.

за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 60.

 

На обговорення виносяться такі питання:

-         Ґенеза та трансформація університету;

-         Ідея (теорія) університету;

-         Сучасний класичний університет і Болонський процес;

-         Дослідницький університет в контексті Європейського простору наукових досліджень;

-         Державне фінансування та автономія університетів;

-         Глобалізаційні виміри університету;

-          Університет та фундаментальні цінності людства (довкілля, клімат, продовольча проблема, охорона здоров’я, збереження миру)

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Тези обсягом до 2-х стор. просимо надсилати до 15 квітня 2011 р. за електронною адресою:  Synergy@univ.kiev.ua.       

Вимоги до  оформлення тез: Тези повинні містити чітко визначену мету дослідження та його відношення до теми конференції, використані методи, основні результати та висновки. Назва роботи: вирівняти по центру, заглавними літерами, шрифт – Times New Roman, жирним.

Подані тексти не змінюються та не редагуються.

Структура тез:

Формат: Microsoft Word для Windows  Шрифт: Times New Roman 

Розмір: 12, звичайний стиль, одинарний проміжок

Відступ: 2.5 см.

 Передбачається публікація тез та доповідей, поданих на наукову конференцію.

Вартість участі у конференції (Організаційний внесок) – 500 грн.

Детальна інформація щодо наукової конференції за електронною адресою: Synergy@univ.kiev.ua.      

Контактна особа: Хмара Марина тел. (050) 922-53-21 

 

Запрошуємо до участі в конференції!

 

З повагою

Голова Оргкомітету                                                                   Л.В. Губерський

 

На початок