На початок

ЗАЯВА

Президії Академії наук вищої школи України

 

Президія АН ВШ України стурбована звільненням з порушенням процедури ректорів Донецького національного університету академіка НАН України В.П.Шевченка і Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова академіка АН ВШ України В.А.Сминтини.

Особливого занепокоєння викликає їх звільнення з урахуванням того, що як В.П.Шевченко, так і В.А.Сминтина є досвідченими керівниками й знаними в науковому світі вченими, які зробили визначний внесок у розвиток очолюваних ними ВНЗ, перетворення їх на авторитетні освітньо-наукові центри.

Ми усвідомлюємо, що чинне законодавство щодо призначення на посаду і звільнення з посади ректорів ВНЗ потребує відповідних змін. Про це наголошується і в експертній оцінці проекту нової редакції Закону України «Про вищу освіту» (автори В.Полохало, С.Давимука, В.Курило), яка була проведена вченими Академії відповідно до листа Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти №04-22/10-411 від 16.04.2010 р.

Але поки що за відсутності оновленого законодавства в сфері освіти обов’язковим є дотримання чинного законодавства.

В контексті зазначеного Президія АН ВШ України висловлює підтримку академікам В.П.Шевченку та В.А.Сминтині, які оголосили про намір знову балотуватися на посаду ректора, й закликає керівництво МОН України не чинити опору вільному волевиявленню колективів ДНУ та ОНУ ім. І.І.Мечникова.

Президія АН ВШ України закликає Раду ректорів України до спільних дій з метою захисту університетської автономії.

Заява схвалена Президією АН ВШ України 10.09.2010р.

 

 

За дорученням Президії

 

Президент АН ВШ України,

заслужений діяч науки і техніки України,

лауреат Державної премії України

в галузі науки і техніки               Микола Дробноход

 

 

На початок