Міністрові культури України

М.А.Кулиняку

 

Вельмишановний Михайле Андрійовичу!

 

 

 

Академія наук вищої школи України – заснована 1992 року всеукраїнська громадська наукова організація, яка об’єднує понад 300 провідних учених, докторів наук і професорів, які працюють у ВНЗ нашої держави – звертається до Вас у зв’язку з фактичним нищенням наукової роботи, яке цілеспрямовано здійснює нинішнє керівництво Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Нагадуємо, що при витоках Заповідника стояли українські вчені  світової слави М.Петров, М.Біляшівській, Ф.Ернст, М.Щербаківський П.Потоцький, Ф.Шміт,  П.Курінний. Донедавна в Заповіднику працювали доктори й кандидати наук, фахівці з історії Церкви й сакральної культури. Щороку в Заповіднику провадилися наукові конференції («Несторівські читання», «Могилянські читання», «Православ’я і наука тв освіта» тощо), на які з’їжджалися провідні вчені з різних країн. Виходили наукові монографії й збірники.

 Ситуація різко змінилася після того, як 8 квітня 2010 року на посаду генерального директора Заповідника було призначено Громову Марину Едуардівну. Наказами М.Громової вже звільнено 5 докторів наук і 5 кандидатів наук, серед яких – відомий учений-історик, лауреат Національної премії України ім.Т.Г.Шевченка, почесний академік АН вищої школи України Сергій Білокінь.  Іншим ученим, що недавно були переатестовані відповідною атестаційною комісію, було «запропоновано» звільнитись самим або бути переведеними на нижчі посади,  Наприклад, упорядникові кількатомового покажчика видань, що вийшли на території України, кандидатові історичних наук Сергію Петрову запропонували посаду двірника.

Під різними приводами зі штату Заповідника звільняються висококваліфіковані музейники, реставратори. Так, попереджено про скорочення працівників наукового відділу Фондів: знавця лаврського іконопису Ольгу Коваленко, та дослідника старовинної графіки Василя Гончарука,  натомість на звільнені посади призначаються особи без належної кваліфікації, навіть без відповідної освіти, а подекуди і з кримінальним минулим: При оголошеному скороченні на 80 посад на роботу вже прийнято понад 60-ти нових працівників.

Зупинено підготовку до друку планових робіт, зокрема збірника документів про втрати культурної спадщини України в мирні роки ХХ ст., про що було підписано угоду між заповідником та Інститутом історії України НАН України. Загроза нависла над ВАКівським виданням «Лаврський альманах». Досі не випущено підготовлений до перевидання провідник по Києву за редакцією Ф.Ернста.

Таким чином, упродовж кількох місяців М.Громова знищила плоди праці кількох поколінь відомих українських учених, фактично ліквідувала Заповідник як наукову установу. Такі дії М.Громової вже спонукали групу авторитетних українських учених-істориків та мистецтвознавців вдатися до безпрецедентного кроку і опублікувати звернення до світової наукової громадськості. Очевидно, що теперішній стан Заповідника не лише ставить під загрозу збереження унікальної національної культурної спадщини, але й завдає удару міжнародному авторитетові України, бо Києво-Печерську Лавру включено до Списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Просимо Вас, шановний Михайле Андрійовичу, дати належну оцінку тому, що відбувається в підпорядкованому Мінкультури заповіднику, зробити все необхідне для відновлення функціонування Заповідника як ефективної пам’яткоохоронної, музейної, просвітницької та наукової установи.

 

З повагою і надією на підтримку,

на доручення Президії АН вищої школи України

 

 

президент, доктор геолого-мінералогічних наук,

професор, заслужений діяч науки і техніки України,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

 

М.І.Дробноход