На початок

 

16. Відділення хімії

Прізвище, ім'я та по батькові

Місце роботи

Посада

Астрелін Ігор Михайлович

Національний технічний університет України «КПІ»

декан хімічно-технічного факультету, завідувач кафедри технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології

Байрачний Борис Іванович

Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет»

завідувач кафедри технічної електрохімії

Варгалюк ВікторФедорович

Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара

декан хімічного факультету

Ворожбіян Михайло Іванович

Українська державна академія залізничного транспорту

завідувач кафедри «Охорона праці та навколишнього середовища»

Гринь Григорій Іванович

Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет»

проректор

Гладишевський Роман Євгенович

Львівський національний університет імені Івана Франка

проректор з наукової роботи

Запорожець Ольга Антонівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

завідувач кафедри аналітичної хімії

Калібабчук Валентина Олександрівна

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

завідувач кафедри медичної та загальної хімії

Кобаса Ігор Михайлович

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

завідувач кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції

Ларін Василь Іванович

Харківський національний університет ім. В.М.Каразіна

директор науково-дослідного інституту хімії

Лобойко Олексій Якович

Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет»

завідувач кафедри "Хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології"

Лявинець Олександр Семенович

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

завідувач кафедри органічної і фізичної хімії та екології хімічних виробництв

Максін Віктор Іванович

 

 

Нечипорук Василь Васильович

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

професор кафедри органічної і фізичної хімії та екології хімічних виробництв

Сахненко Микола Дмитрович

Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет»

завідувач кафедри фізичної хімії

Слободяник Микола Семенович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

завідувач кафедри неорганічної хімії

Сиромятніков Володимир Георгійович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

професор кафедри хімії високомолекулярних сполук

Юрченко Олег Іванович

Харківський національний університет ім. В.М.Каразіна

завідувач кафедри хімічної метрології

Мінаєв Борис Пилипович

Черка́ський націона́льний університе́т і́мені Богда́на Хмельни́цького

завідувач кафедри якості, стандартизації та органічної хімії