На початок

 

15. Відділення фундаментальних проблем медицини

Прізвище, ім'я та по батькові

Місце роботи

Посада

Андрейчин Михайло Антонович

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського

проректор з наукової роботи.

від 1998 року - голова Асоціації інфекціоністів України.

Бойчук Тарас Миколайович

Київський медичний університет Української асоціації народної медицини

ректор, завідувач кафедри нормальної фізіології та медичної біології

Боцюрко Володимир Іванович

Івано-Франківський національний медичний університет

завідувач кафедри ендокринології

Бур’янов Олександр Анатолійович

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

завідувач кафедри ортопедії та травматології

Волошин Олександр Іванович

Буковинський державний медичний університет.

Кафедра Пропедевтики внутрішніх хвороб

 

Дорошенко Світлана Іванівна

Київський медичний університет Української асоціації народної медицини

завідувач кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії

Дужий Ігор Дмитрович

Сумський державний університет

завідувач кафедри загальної хірургії,радіаційної медицини та фтизіатрії

Гарник Тетяна Петрівна

 

Председатель Комитета по народной и нетрадиционной медицине МЗ Украины

Гичка Сергій Григорович

Київський медичний університет Української асоціації народної медицини

завідувач кафедри патологічної анатомії, гістології і судової медицини

Кіщук Василь Васильович

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

завідувач кафедрою ЛОР-хвороб

Кривченя Данило Юліанович

Національний медичний університет ім. акад. О.О.Богомольця

завідувач кафедри дитячої хірургії

Мамчур Віталій Йосипович

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»,

проректор з наукової та лікувальної роботи

Мельник Василь Павлович

Київський медичний університет Української асоціації народної медицини

завідувач кафедри інфекційних захворювань, фтизіатрії та пульмонології

Мохорт Микола Антонович

Державна установа “Інститут фармакології та токсикології НАМН

завідувач лабораторії, потім відділу (з 1976)

Павловський Михайло Петрович

Львівський національний медичний університету ім. Данила Галицького

завідувач кафедри факультетської хірургії

Панасюк Олексій Варфоломійович

Київський медичний університет Української асоціації народної медицини

професор кафедри інфекційних хвороб, фтизіатрії і пульмонології

Політун Антоніна Михайлівна

Київський медичний університет УАНМ

завідувач кафедрою терапевтичної стоматології

Пухлік Сергій Михайлович

Одеський національний медичний університет

завідувач кафедрою оториноларингології

Регеда Михайло Степанович

Львівський приватний медичний інститут

ректор

Свінцицький Анатолій Станіславович

Національний медичний університет ім.О.Богомольця

проректор з лікувальної роботи

Скиба Володимир Вікторович

Київський медичний університет Української асоціації народної медицини

проректор з лікувальної роботи

Талько Володимир Іполітович

Київський медичний університет Української асоціації народної медицини

завідувач кафедри анатомії

Тишко Федір Олексійович

Національний медичний університет ім. акад. О.О.Богомольця

професор кафедри отоларингології, декан з виробничої практики

Туманов Віктор Андрійович

Київський медичний університет Української асоціації народної медицини

ректор, зав. кафедри фармакології і клінічної фармації.

Фатула Михайло Іванович