На початок

 

14. Відділення філології,мистецтвознавства та масової комунікації

Прізвище, ім'я та по батькові

Місце роботи

Посада

Болдирєв Ростислав Васильович

Український гуманітарний інститут

професор-консультант кафедри германської філології

Бондаренко Іван Петрович

Інститут філології КНУ ім. Тараса Шевченка.

завідувач кафедри китайської, корейської та японської філології, заступник директора Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка.

Бондарєва Олена Євгеніївна

Гуманітарний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка

директор

Воробйо́ва Ольга Петрівна

Київський національний лінгвістичний університет

завідувач кафедри лексикології та стилістики англ. мови

Горпинич Володимир Олександрович

Дніпропетровський національний університет

професор кафедри української мови і науковий керівник НД лабораторії

Загнітко Анатолій Панасович

Донецький національний університет

завідувач кафедри української мови

Зацний Юрій Антонович

 

 

Зимомря Микола Іванович

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка

завідувач кафедри теорії та практики перекладу ім. О.Грицая

Зорівчак Роксолана Петрівна

Львівський національний університет імені Івана Франка

завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. Г. Кочура

Калашник Володимир Семенович

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

завідувач кафедри української мови

Карабан Вячеслав Іванович

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

завідувач кафедри перекладу з англійської мови

Квіт Сергій Миронович

Національний університет „Києво-Могилянська Академія

президент

Кияк Тарас Романович

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

професор кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови

Клочек Григорій Дмитрович

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка

ректор

Масенко Лариса Терентіївна

Національний університет „Києво-Могилянська Академія

завідувач кафедри української мови

Мінкін Лев Михайлович

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

завідувач кафедри романської філології

Новікова Марина Олексіївна

Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського

професор кафедри російської та зарубіжної літератури

Олійник Ольга Борисівна

Міжгалузевий інститут управління МОН України

ректор

Панченко Володимир Євгенович

Національний університет „Києво-Могилянська Академія

професор кафедри літератури і іноземних мов

Паславська Алла Йосипівна

 

 

Петренко Олександр Дем'янович

Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського

декан факультету іноземної філології

Помірко Роман Семенович

Львівський національний університет імені Івана Франка

завідувач кафедри французької філології

Попович Михайло Михайлович

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

завідувач кафедри романської філології та перекладу

Скаб Мар'ян Стефанович

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

завідувач кафедри історії та культури української мови

Ткачук Микола Платонович

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

завідувач кафедрою історії української літератури

Торкут Наталія Миколаївна

 

 

Федоренко Євген Васильович

 

 

Чередниченко Олександр Іванович

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

завідувач кафедри теорії і практики перекладу з романських мов

Черноватий Леонід Миколайович

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

завідувач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови

Швачко Світлана Олексіївна

Сумський державний університет

професор кафедри перекладу

Шевченко Ірина Семенівна

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

завідувач кафедри ділової іноземної мови та перекладу