На початок

 

11. Відділення політології, соціології та права

Прізвище, ім'я та по батькові

Місце роботи

Посада

Бакіров Віль Савбанович

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

ректор

Бервено Сергій Миколайович

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

професор

Бурега Валерій Васильович

 

 

Буткевич Володимир Григорович

Європейський суд з прав людини

суддя

Гон Максим Мойсейович

Рівненський державний гуманітарний університет

завідувач кафедрою політичних наук

Грицаєнко Леонід Романович

1. Поліцейська фінансово-правова академія

2. Національна академія прокуратури України

1. ректор

2. професор кафедри підтримки державного обвинувачення (за сумісництвом)

Губерський Леонід Васильович

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

ректор

Докаш Віталій Іванович

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

завідувач кафедрою соціології

Іванчук Мирослав Васильович

ВГО Комітет по боротьбі з корупцією

Івано-Франківський університет права ім. Д. Галицького

перший заступник Голови комітету України по боротьбі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратури та судах. За сумісництвом – професор кафедри цивільного права Івано-Франківського університету права ім. Д. Галицького

Кудряченко Андрій Іванович

Державна установа „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”

директор

Курко Микола Несторович

 

 

Луцький Іван Михайлович

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

ректор

Монолатій Іван Сергійович

Інститут історії і політології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника

професор

Мусієнко Іван Іванович

 

  

Недюха Микола Петрович

Інститут законодавства Верховної Ради України

завідувач сектору методології

Пилипчук Володимир Григорович

Інститут політології і права Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

професор (за сумісництвом) кафедри теорії та історії держави і права

Подоляка Анатолій Миколайович

Інститут права ім. князя Володимира Великого МАУП

директор

Романенко Юрій Вікторович

 

 

Слющинський Богдан Васильович

Маріупольський державний університет

завідувач кафедрою політології, філософії та соціології

Сокурянська Людмила Георгіївна

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

завідувач кафедри соціології

Стеценко Семен Григорович

Національна академія прокуратури України

завідувач кафедри історії держави і права

Сурмін Юрій Петрович

Національна академія державного управління

перший заступник директора інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування

Туленков Микола Васильович

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

проректор з наукової роботи

Хижняк Лариса Михайлівна

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

заступник. декана з наукової роботи

Щудло Світлана Андріївна