На початок

 

10. Відділення педагогіки і психології

Прізвище, ім'я та по батькові

Місце роботи

Посада

Алексюк Анатолій Миколайович

Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України

провідний науковий співробітник

Галущак Мар'ян Олексійович

Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу

директор Ін-ту фундаментальної підготовки, завідувач кафедри фізики новітніх технологій.

Гузій Наталія Василівна

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

завідувач кафедри

Леонов Валерій Павлович (почесний)

Бібліотека Академії наук Російської Федерації

директор

Ломакович Афанасій Миколайович

Кременецький гуманітарно-педагогічний інститут ім.Т.Шевченка

ректор

Павелків Роман Володимирович

1. Рівненський державний гуманітарний університет

2. Інститут психології і педагогіки РДГУ

1. проректор, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології

2. директор

Пасічник Ігор Демидович

Національний університет «Острозька академія»

ректор

Паславська Алла Йосипівна

Львівський національний університет імені Івана Франка

проф., зав. каф. міжкультурної комунікації та перекладу

Романовський Олександр Олексійович

Українсько-американський гуманітарний інститут „Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні”

ректор

Фурман Анатолій Васильович

Тернопільський національний економічний університет

завідувач кафедри соціальної роботи

Хом’як Іван Миколайович

Національний університет «Острозька академія»

професор кафедри української філології

Худолій Олег Миколайович

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання, оздоровчої та лікувальної фізичної культури