На початок

 

08. Відділення металургії

Прізвище, ім'я та по батькові

Місце роботи

Посада

Бараташвілі Ілля Бідзінович

 

 

Бєліков Сергій Борисович

Запорізький національний технічний університет

ректор

Бойченко Борис Михайлович

Національна металургійна академія України

завідувач кафедри металургії сталі

Большаков Володимир Іванович

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

ректор

Величко Олександр Григорович

Національна металургійна академія України

ректор

Волчок Іван Петрович

Запорізький національний технічний університет

завідувач кафедри технології металів

Гасик Михайло Іванович

Національна металургійна академія України

завідувач кафедри

Гасик Михайло Михайлович

Хельсинський технологічний університет

професор

Гірін Олег Борисович

 

 

Гладких Володимир Андрійович

Національна металургійна академія України

 

Головко Олександр Миколайович

Національна металургійна академія України

 

Гринкевич Володимир Олександрович

Національна металургійна академія України

професор

Гріншпунт Олександр Григорович

 

 

Губенко Світлана Іванівна

Національна металургійна академія України

 

Губинський Михайло Володимирович

Національна металургійна академія України

завідувач кафедри промислової теплоенергетики

Данченко Валентин Миколайович

Національна металургійна академія України

завідувач кафедри обробки металів тиском

Дашевський Веніамін Якович (почесний)

Інститут металургії та матеріалознавства ім. О.О.Байкова РАН

заведующий лабораторией физикохимии металлических расплавов им. академика А. М. Самарина ИМЕТ РАН.

Єршов Сергій Володимирович

Дніпродзержинський державний технічний університет

завідувач кафедри обробки металів тиском імені професора Ілюковича Б.М.

Зінов'єв Олександр Васильович

Національна металургійна академія України

 

Іващенко Валерій Петрович

Національна металургійна академія України

перший проректор

Калінін Василь Тимофійович

Національна металургійна академія України

професор кафедри ливарного виробництва

Камкіна Людмила Володимирівна

Національна металургійна академія України

декан металургійного факультету

Ковальчук Костянтин Федорович

Національна металургійна академія України

завідувач кафедри финансів

Лисенко Тетяна Володимирівна

Одеський національний політехнічний університет. Інститут промислових технологій, дизайну і менеджменту

завідуюча кафедрою технології та управління ливарними процесами

Луньов Валентин Васильович

Запорізький національний технічний університет

директор фізико-технічного інституту ЗНТУ, завідувач кафедри машин та технологій ливарного виробництва

Манько Тамара Антонівна

Дніпропетровський національний університет

професор

Матвєєва Марина Олегівна

Національна металургійна академія України

професор кафедри ливарного виробництва

Могилатенко Володимир Генадійович

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

завідувач кафедри ливарного виробництва чорних і кольорових металів

Овчарук Анатолій Миколайович

Національна металургійна академія України

професор кафедри електрометалургії

Пінчук Софія Йосипівна

Національна металургійна академія України

завідувач кафедри покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів

Пліскановський Станіслав Тихонович

Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості

ректор

Пономаренко Ольга Іванівна

Харківський національний технічний університет «ХПІ»

професор кафедри «Ливарне виробництво»

Пройдак Юрій Сергійович

Національна металургійна академія України

проректор з наукової роботи

Прохоренко Віктор Якович

Національний університет "Львівська політехніка"

професор кафедри фізики металів

Сівка Єжи

 

 

Соценко Олег Васильович

Національна металургійна академія України

професор кафедри ливарного виробництва

Стеблюк Володимир Іванович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

професор

Талімбеков Манат Жаксінбергенович

Хіміко-металургійний інститут

директор

Харлашин Петро Степанович

Приазовський державний технічний університет

декан металургійного факультету, завідувач кафедри металургії сталі

Хричиков Валерій Євгенович

Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості

завідувач кафедри ливарного виробництва

Чеченєв Володимир Андрійович

Національна металургійна академія України

 

Шапер Мірко (Німеччина) (почесний)

 

 

Шаповалов Володимир Іванович

MER Corporation

керівник лабораторії