На початок

 

06. Відділення історії, філософії та українознавства

Прізвище, ім'я та по батькові

Місце роботи

Посада

Андрусишин Богдан Іванович

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, інститут політології і права

директор

Андрущенко Віктор Петрович

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

ректор

Бідзюра Іван Павлович

Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування ім. Г.А. Алієва

директор

Білокінь Сергій Іванович

Інститут історії України НАН України

головний наук. співробітник, керівник Центру культурологічних студій Ін-ту

Бойко Анжела Іванівна

Черкаський державний технологічний університет

завідувач кафедри філософських та політичних наук

Головко Олександр Борисович

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

професор кафедри всесвітньої історії

Гунчак Тарас Григорович (почесний)

Ратгерський університет

професор-емерит

Дещинський Леонід Євгенович

Національний університет "Львівська політехніка"

професор кафедри історії науки і техніки

Добронравова Ірина Серафимівна

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

завідувач кафедрою філософії та методології науки філософського факультету

Дробот Іван Іванович

Інститут філософської освіти і науки

директор

Жулканич Неля Михайлівна

Ужгородський національний університет

доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Калакура Ярослав Степанович

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки

Качкан Володимир Атаназійович

Івано-Франківський державна медична академія

завідувач кафедрою українознавства

Кононенко Петро Петрович

Науково-дослідний інститут українознавства МОН України

директор

Костюк Нінель Трохимівна

Академія наук вищої школи України

академік-секретар відділення філософії та історії

Кралюк Петро Михайлович

Національний університет “Острозька академія”

перший проректор

Кушнір В’ячеслав Григорович

 

 

Марусик Тамара Володимирівна

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу

Надольний Іван Федотович

Національна академія державного управління при Президентові України

декан заочного факультетуту Національної академії державного управління при Президенті України (1998–2002)

Обушний Микола Іванович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

професор кафедри політології філософського факультету

Панчук Май Іванович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

завідувач відділу національних меншин

Покась Віталій Петрович (почесний)

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (НПУ)

професор кафедри теорії та історії педагогіки, директор Ін-ту природничо-географічної освіти та екології

Пономарів Олександр Данилович

Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

завідувач кафедрою мови і стилістики

Потильчак Олександр Валентинович

Національний педагогічний університет імені М. П.Драгоманова

завідувач кафедрою джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін

Різун Володимир Володимирович

Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

директор

Розова Тамара Вікторівна

Інститут філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

завідувач кафедрою філософської антропології

Романенко Михайло Ілліч

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної освіти

ректор

Русначенко Анатолій Миколайович

Київський інститут соціальних та культурних зв'язків ім. Святої княгині Ольги

професор

Саух Петро Юрійович

Житомирський державний університет імені Івана Франка

ректор

Сергійчук Володимир Іванович

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

професор

Сидоренко Лідія Іванівна

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

професор кафедри філософії та методології науки

Слюсаренко Анатолій Гнатович

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

професор

Тетерина-Блохин Дарина Дмитрівна (почесний)

Німеччина

президент німецько-українського центру ім. Ю.Бойка-Блохина

Шаповал Юрій Іванович

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»

директор