На початок

 

05. Відділення інформатики і системного аналізу

Звіт за 2009 рік

Прізвище, ім'я та по батькові

Місце роботи

Посада

Анісімов Анатолій Васильович

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

декан кібернетичного факультету

Анісімов Володимир Владиславович

Research Statistics Unit GlaxoSmithKline New Frontiers Science Park

director

Бейко Іван Васильович

Національний технічний університете України "Київський політехнічний інститут"

професор

Бєлов Юрій Анатолійович

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

завідувач кафедрою теоретичної кібернетики

Бомба Андрій Ярославович

 

 

Власюк Анатолій Павлович

Національний університет водного господарства та природокористування

декан факультету прикладної математики і комп'ютерних інтегральних систем

Гаращенко Федір Георгійович

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

завідувач кафедрою моделювання складних систем

Глибовець Микола Миколайович

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

декан факультету інформатики

Годлевський Михайло Дмитрович

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

завідувач кафедрою автоматизованих систем управління

Гребеннік Ігор Валерійович

 

 

Григорків Василь Степанович

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

завідувач кафедрою економіко-математичного моделювання

Донськой Володимир Йосипович

Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського

декан факультету математики та інформатики

Єлейко Ярослав Іванович

Львівський національний університет ім. І.Франка

завідувач кафедрою теоретичної та прикладної статистики

Зайченко Юрій Петрович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

декан факультету другої освіти

Закусило Олег Каленикович

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

проректор з наукової роботи

Капустян Володимир Омелянович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

завідувач кафедрою математичного моделювання економічних систем

Кісельова Олена Михайлівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

декан факультету прикладної математики

Лопатін Олексій Костянтинович

Національна академія управління

декан факультету комп’ютерних наук

Любчик Леонід Михайлович

 

 

Марценюк Василь Петрович

Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського (ТДМУ)

 

Молчанов Олександр Артемович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

завідувач кафедрою прикладної математики

Наконечний Олександр Григорович

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

завідувач кафедрою системного аналізу та теорії прийняття рішень

Павлов Олександр Анатолійович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

декан факультету інформатики і обчислювальної техніки

Панос М. Пардалос (почесний)

Університет Флоріди

професор, директор Центру Прикладної Оптимізації, США

Романенко Віктор Демидович

 

 

Савула Ярема Григорович

Львівський національний університет імені Івана Франка

декан факультету прикладної математики та інформатики

Сергієнко Іван Васильович

Інститут кібернетики імені В. М. ГЛУШКОВА НАН України

директор

Сопронюк Федір Олексійович

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

декан факультету комп’ютерних наук

Стоян Володимир Антонович

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

професор кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики

Хусаїнов Денис Яхьєвич

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

професор кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики