Відділення інформатики та системного аналізу АН ВШ України

 

Звіт за 2009 р.

 

      Академіки відділення в 2009 р. працювали в напрямку розвитку сучасних інформаційних технологій та дослідження сучасних проблем системного аналізу та їх застосування до задач захисту інформації (академік Анісімов А.В.), обробки цифрової інформації та розпізнавання образів (академіки Бондаренко М.Ф., Гаращенко Ф.Г., Павлов О.Л.), до створення програмного середовища для підтримки системних медичних досліджень (академік Наконечний О.Г.), дослідження динаміки еколого-економічних та технічних систем (академіки Григорків В.Д., Гаращенко Ф.Г., Зайченко Ю.П., Ляшенко І.М., Бейко І.В., Наконечний О.Г.), дослідження мозкоподібних структур В.М. Глушкова (академік Бондаренко М.Ф.).

      За звітний період опубліковано 6 монографій та 7 підручників і навчальних посібників з грифом МОН України.

      Ряд членів відділення працюють в експертних радах ВАК України, є головами спеціалізованих вчених рад, редакторами наукових журналів.

      Під керівництвом академіків відділення в 2009 р. проведено 2 міжнародні конференції та 1 школа‑семінар, де організатором була також АН ВШ України.

      В 2009 р. академіки відділення відзначені державними нагородами:

1. Академік Закусило О.К.   - орден "За заслуги" ІІ ступеня

2. Академік Анісімов А.В.    - орден "За заслуги" ІІІ ступеня

3. Академік Гаращенко Ф.Г.  -звання "Заслужений діяч науки і техніки України"

4. Академік Наконечний О.Г.        - звання "Заслужений діяч освіти України"