На початок

 

Науковий звіт про роботу загальнотехнічного відділення АНВШ України за 2013 р.

 

04. Відділення загальнотехнічне

Прізвище, ім'я та по батькові

Місце роботи

Посада

Бажин Анатолій Іванович

Донецький національний університет

завідувач кафедрою фізики твердого тіла і фізичного матеріалознавства

Відьмаченко Анатолій Петрович

Головна астрономічна обсерваторія (ГАО) Національної академії наук України

завідувач відділом Фізики тіл Сонячної системи (ФТСС)

Воробйов Юрій Сергійович

Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

відділу нестаціонарних механічних процесів

Готра Зенон Юрійович

Національний університет «Львівська політехніка»

завідувач кафедрою електронних приладів Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Добровольський Валентин Миколайович

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

професор

Захарченко Микола Васильович

Одеська Національна Академія Зв'язку ім. О.С.Попова

завідувач кафедрою документального електрозв’язку

Кідалов Валерій Віталійович

Бердянський державний педагогічний університет

директор інституту нанотехнології та системної інженерії

Коваль Валерій Вікторович

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

завідувач кафедрою радіомоніторингу радіочастотного менеджменту

Коротков Павло Андрійович

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

професор кафедри медичної радіофізики

Кострицький Валерій Всеволодович

Київський національний університет технології та дизайну

завідувач кафедрою електромеханічних систем, проректор з наукової роботи

Кувшинський Микола Георгійович

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

науковий керівник лабораторії прикладних проблем запису інформації

Кузьменко Василь Олександрович

Інститут проблем матеріалознавства НАНУ ім.І.М.Францевича

керівник відділу

Левченко Борис Олексійович

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

професор

Лисенко Віталій Пилипович

Національний університет біоресурсів і природокористування України

завідувач кафедрою автоматизації сільськогосподарського виробництва

Лунтовський Андрій Олегович

Університет кооп. навчання м. Дрезден "Саксонська Академія"

професор

Мойсишин Василь Михайлович

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

завідувач кафедри вищої математики

Морзе Наталія Вікторівна

Національний університет біоресурсів і природокористування України

проректор з навчально-наукових питань інформатизації та телекомунікаційних систем

Мохунь Ігор Іванович

Чернівецький національний університет ім..Ю.Федьковича

професор кафедри кореляційної оптики

Мошинський Віктор Степанович

 

 

Назаренко Аскольд Федорович

Одеський національний політехнічний університет

професор кафедри фізики.

Недопьокін Федір Вікторович

Донецький національний університет

професор

Підкоритов Анатолій Миколайович

Одеський національний політехнічний університет

завідувач кафедрою нарисної геометрії та інженерної графіки

Соболєв Валерій Вікторович

Національний гірничий університет

професор кафедри будівельних геотехнологій і геомеханіки

Філатов Юрій Данилович

Інститут надтвердих матеріалів НАН України

ведучий науковий співробітник відділу “Породоруйнуючого і каменеоброблювального інструмента”

Філімоніхін Геннадій Борисович

Кіровоградський національний технічний університет

професор кафедри деталей машин та прикладної механіки

Хедріх (Стевановіч) Катіца

University of Nis, Faculty of Mechanical Engeneering

Head of Centre of Nonlinar Dynamics

Чалий Олександр Васильович

Національний медичний університет ім. акад. О.О.Богомольця

завідувач кафедрою медичної і біологічної фізики

Чалий Кирило Олександрович

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

доцент кафедри медичної інформатики