На початок

 

03. Відділення економіки

Прізвище, ім'я та по батькові

Місце роботи

Посада

Андрійчук Віктор Григорович

Український державнийуніверситет фінансів та міжнародної торгівлі

завідувач кафедрою світового господарства і міжнородної економічної інтеграції

Бажал Юрій Миколайович

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

завідувач кафедрою економічної теорії

Базилевич Віктор Дмитрович

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

декан економічного факультету та завідувач кафедрою економічної теорії

Біллон-Білецький Святослав Олександр

Delaware State University

професор

Бодров Володимир Григорович

 

 

Гончарук Яків Андрійович

Львівський державний університет внутрішніх справ

завідувач кафедрою «Облік і аудит»

Грабинський Ігор Михайлович

Львівський національний університет імені Івана Франка

завідувач кафедрою міжнародних економічних відносин

Гребельник Олександр Петрович

Міністерство освіти і науки України

перший заступник міністра

Довбенко Михайло Володимирович

 

 

Дудченко Микола Андрійович

 

протягом 2006—2007 рр. — ректор Київського гуманітарного інституту

Левковський Василь Миколайович

Чернігівський державний педуніверситет

завідувач кафедрою економіки і менеджменту

Луцишин Зоряна Орестівна

 

 

Лютий Ігор Олексійович

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

завідувач кафедрою фінансів, грошового обігу та кредиту

Мокій Анатолій Іванович

Львівська комерційна академія

проректор з міжнародних зв’язків, професор кафедри міжнародних відносин

Макогон Юрій Володимирович (почесний)

Донецький національний університет

завідувач кафедрою міжнародної економіки

Нижник Віктор Михайлович

Хмельницький національний університет

проректор з фінансово-економічної діяльності

Нікітіна Марина Геннадіївна

Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського

завідувач кафедрою міжнародної економіки

Павліха Наталья Володимирівна

Волинський національний університет імені Лесі Українки

завідувач кафедрою міжнародних економічних відносин

Петкова Леся Омелянівна

Черкаський державний технологічний університет

завідувач кафедрою міжнародної економіки

П’ятницька Галина Тезіївна

 

 

Рибчук Анатолій Васильович

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

завідувач кафедрою теоретичної та прикладної економіки

Рокоча Віра Володимирівна

Університет економіки та права «КРОК»

декан факультету міжнародних відносин, завідувач кафедрою міжнародної економіки та бізнесу

Румянцев Анатолій Павлович

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин

Савельєв Євген Васильович

Тернопільський національний економічний університет

завідувач кафедрою міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин і маркетингу

Сіденко Світлана Володимирівна

 

 

Філіпенко Антон Сергійович

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

завідувач кафедрою світового господарства і міжнародних економічних відносин

Флейчук Марія Ігорівна

 

 

Циганов Сергій Андрійович

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

професор кафедри міжнародних  фінансів

Черняк Олександр Іванович

 

 

Школа Ігор Миколайович

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

завідувач кафедрою економіки підприємництва та менеджменту

Шнирков Олександр Іванович

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

заступник директора Інституту міжнародних відносин

Якубовський Сергій Олексійович

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

завідувач кафедрою світового господарства і міжнародних економічних відносин

Янків Мирон Дмитрович

 

Генеральний консул України у Гданську