На початок

 

02. Відділення біології

Прізвище, ім'я та по батькові

Місце роботи

Посада

Барна Микола Миколайович

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка

декан хіміко-біологічного факультету

Білько Надія Михайлівна

Національний університет „Києво-Могилянська Академія”

керівник Центру молекулярних і клітинних досліджень

Бойко Анатолій Леонідович

Київський національний Університет ім. Т.Г.Шевченка

професор кафедри вірусології

Бровдій Василь Михайлович

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

професор, завідувач кафедрою зоології

Бучацький Леонід Петрович

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

професор кафедри біохімії

Великий Микола Миколайович

Національний університет „Києво-Могилянська Академія”

професор кафедри біології

Войціцький Володимир Михайлович

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

професор кафедри біохімії

Григорюк Іван Панасович

Національний аграрний університет

директор Навчально-наукового центру біотехнологій, біотехсервісу та біоконверсій

Ісаєнко Володимир Миколайович

Національний авіаційний університет

директор Інституту міського господарства, завідувач кафедрою екології

Каліман Павло Авксентiйович

Харківський національний університет ім. В.Каразіна

професор кафедри біохімії

Коробейніков Георгій Валерійович

 

 

Костишин Степан Степанович

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

радник ректора, завідувач кафедрою екології та біомоніторингу

Коцан Ігор Ярославович

Волинський національний університет ім. Лесі Українки

ректор

Лизогуб Володимир Сергійович

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

завідувач кафедрою анатомії та фізіології людини і тварин

Лісовий Микола Михайлович

 

 

Макарчук Микола Юхимович

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

завідувач кафедрою фізіології людини і тварин

Маліков Микола Васильович

Запорізький національний університет

завідувач кафедри фізичної реабілітації

Манько Володимир Васильович

Львівський національний університет імені Івана Франка

завідувач кафедрою фізіології людини і тварин

Марченко Михайло Маркович

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

декан біологічного факультету

Мірошниченко Микола Степанович

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

завідувач кафедрою біофізики

Остапченко Людмила Іванівна

Київський національний університет ім.Т.Шевченка

декан біологічного факультету, завідувач кафедрою біохімії

Патика Володимир Пилипович

Національний аграрний університет

професор кафедри біотехнології

Пида Світлана Василівна

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

професор кафедри ботаніки та зоології

Плиска Олександр Іванович

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

завідувач кафедрою анатомії, фізіології та шкільної гігієни

Позур Володимир Костянтинович

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

завідувач кафедрою мікробіології та загальної імунології біологічного факультету

Рожков Ігор Миколайович

Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського

завідувач кафедрою біологічних основ фізичного виховання та спорту

Стадниченко Агнеса Полікарпівна

Житомирський державний університет ім. І. Франка

завідувач кафедрою зоології

Терек Ольга Іштванівна

Львівський національний університет імені Івана Франка

завідувач кафедрою фізіології та екології рослин

Тоцький Владлен Миколайович

Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

завідувач кафедрою генетики та молекулярної біології

Чуян Олена Миколаївна

Таврійський Національний Університет

ім. В.І.Вернадського

завідуюча кафедрою фізіології людини і тварин і біофізики біологічного факультету