Головна

У Президії Академії

Президія АН вищої школи України під головуванням президента О.Г.Наконечного обговорила шляхи виконання Меморандуму про співпрацю, підписаного 28 травня цього року між Академією та Українським союзом промисловців і підприємців. У ході засідання було презентовано низку наукових проєктів, які можуть мати важливе інноваційне значення і становлять безпосередній інтерес для сфери економіки.

Академік-секретар відділення біології М.Ю.Макарчук представив оригінальну систему нейрорекрутингу, яка на основі визначення нейропсихофізіологічного стану людини дозволяє встановити її професійну придатність. Розробки науковців аграрного та захальнотехнічного відділень презентували їх академіки-секретарі М.В.Патика та В.В.Коваль. Від відділення фундаментальних проблем медицини надійшли пропозиції, які стосуються розвитку народної медицини.

Після зацікавленох дискусії, в якій взяли участь О.Г.Наконечний, С.А.Вижва та В.І.Григорук, було вирішено доручити віце-президенту Академії В.І.Григоруку узагальнити пропозиції відділень і сформувати пакет проєктів для передачі їх на розгляд УСПП, маючи на увазі в першу чергу актуальність та практичну реалізовуваність кожної пропозиції.

Перший віце-президент Академії М.В.Стріха поінформував про перше засідання редакційної ради оновленої науково-популярної газети «Світ», яке відбулося під головуванням голови ради, президента НАН України А.Г.Загороднього, і про перспективи співробітництва Академії з цією унікальною газетою для науковців.

На пропозицію О.Г.Наконечного президія вирішила вшанувати найвищою академічною Нагородою Святого Володимира довголітню працю в ім’я розвитку укараїнської науки й вищої освіти відомого вченого-економіста, голови Контрольно-ревізійної комісії Академії М.А.Дудченка.

УСПП та Академія наук вищої школи України стали партнерами

Президент УСПП Анатолій Кінах та президент АН вищої школи України Олександр Наконечний підписали меморандум про співробітництво двох сторін. Документ передбачає реалізацію спільних заходів щодо імплементації наукових досліджень у виробничі процеси, вдосконалення підготовки наукових кадрів та ін.

Як зазначив президент УСПП Анатолій Кінах, тема співпраці бізнесу із інтелектуальним потенціалом країни є пріоритетною для ділового союзу.

“Хронічні проблеми в економіці та науці взаємопов’язані та мають безпосередній вплив одне на одного. Україна наразі витрачає тільки 0,4%  ВВП на розробку нових технологій, у той час, як в розвинених країнах світу ця цифра варіюється від 2 до 5%. Наша держава втрачає мільярди доларів на нереалізованих патентах, незапущених виробництвах. Сфера комерціалізації вже наявних наукових розробок, більш тісна співпраця з промисловістю – це той напрям, в якому нам потрібно рухатися», – підкреслив лідер ділової спільноти України.

Промисловці всіляко підтримують і зацікавлені в кооперації із вітчизняною наукою. Зокрема, це один із напрямів співпраці УСПП та Національної академії наук, Аграрної академії, Академії педагогічних наук та багатьох інших. Серед партнерів УСПП – десятки вітчизняних університетів.

Відтак,  Меморандум із АНВШУ ще більш систематизує спільні зусилля бізнесу, виробників та науковців.

Напрями для співпраці дуже широкі. Олександр Наконечний наголосив, що заснована в 1992 році АН вищої школи України об’єднує сьогодні понад 400 провідних учених, професорів і докторів наук, які представляють усі  університетські центри держави. В структурі Академії працюють відомі в світі спеціалісти із сфери біології, хімії, фізики, математики, економіки, інформаційних технологій тощо, які мають численні напрацювання, готові до комерціалізації.

Окрім того, сторони спільно працюватимуть над науковим супроводом розробок державних програм, законопроєктів та інших важливих для розвитку країни нормативних документів.

«Будь-яка реформа, ініціатива, не кажучи вже про державну політику в цілому – мають містити науковий аналіз і прогнозування. Знання, інтелект – це незмінна складова всіх стратегій і програм», – підкреслив Анатолій Кінах.

Впродовж місяця меморандум буде доповненим планом спільних дій на 2021 рік. З текстом меморандуму можна ознаймитись за посиланням.

Академія вшанувала пам’ять першого Президента

 

Під головуванням Президента АН вищої школи України О.Г.Наконечного 28 травня 2021 року в змішаному режимі відбулася урочиста сесія, присвячена 90-річчю визначного українського вченого, педагога і громадського діяча, ініціатора створення і першого президента Академії В.І.Стріхи. Про різні аспекти багатогранної постаті Віталія Іларіоновича говоритили його колеги, учні та друзі.

Від імені ректора КНУ імені Тараса Шевченка В.А.Бугрова учасників сесії привітав перший проректор університету, академік АН вищої школи України, учень В.І.Стріхи В.В.Ільченко. Він з великим теплом згадав про роки навчання на студентській лаві та в аспірантурі під керівництвом Віталія Іларіоновича, наголосивши, що вчитель назавжди залишиться для нього еталоном справжнього науковця і викладача. Адже В.І.Стріха ніколи не боявся йти попереду часу – і генеруючи нові сміливі наукові ідеї, і закликаючи колег викладати українською в ті роки, коли це ще потребувало неабиякої громадянської мужності.

Все наукове життя В.І.Стріхи було пов’язане з радіофізичним факультетом рідного університету. Про це в своєму слові-привітанні нагадав декан факультету радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем КНУ імені Тараса Шевченка А.В.Нетреба. Він наголосив: на факультеті зберігають пам’ять про вченого, плекають закладені ним наукові традиції.

Перший віце-президент Академії, учений-фізик М.В.Стріха зробив розгорнуту доповідь про життя та науковий доробок свого батька, ілюстровану численними світлинами з родинного архіву. Він наголосив: В.І.Стріха був творцем в Україні трьох важливих наукових напрямків: теорії струмоперенесення в реальному контакті метал-напівпровідник (ці роботи було ініційовано вчителем Віталія Іларіоновича, піонером фізики напівпровідників в Україні В.Є.Лашкарьовим і вшановано щойно заснованою Державною премією УРСР у галузі науки і техніки в 1970-му), фотовольтаїки та біосенсорики. Закладені ним наукові ідеї досі розвивають його численні учні. Вже майже 30 років успішно працює заснована В.І.Стріхою АН вищої школи України. Водночас доповідач доніс до слухачів образ ученого як живої людини зі своїми роздумами, сумнівами й захопленнями. До цих захоплень належав, зокрема, байдарковий туризм: В.І.Стріха як «вождь туристського народу» керував групою під час понад 40 походів, упродовж яких без жодної позаштатної ситуації було пройдено найскладніші річки колишнього СРСР.

Учасникам сесії запам’ятався емоційний виступ довголітнього товариша В.І.Стріхи по численних байдаркових походах, його колеги по дискусіях 1990-х про дальші шляхи розвитку української науки, відомого українського вченого-гідромеханіка, академіка НАН України та почесного академіка АН вищої школи України В.Т.Грінченка, який наголосив на великих моральних уроках, винесених зі спілкування з В.І.Стріхою.

Ще однин учень Віталія Іларіоновича, академік АН вищої школи України В.А.Скришевський наголосив на тому, що багатьма своїми науковими ідеями учений випередив свій час. Так, ще у 1960-ті він розробив теорію притискових контактів, яку було пізніше реалізовано в тунельному скануючому мікроскопі, за створення якого Г.Бінніг та Г.Рорер отримали Нобелівську премію 1986 року. Водночас він розповів про великий демократизм ученого, його почуття гумору, що дозволяло йому долати найнесподіваніші труднощі, про його громадянську сміливість, коли він у перші ж дні після Чорнобильської катастрофи усупереч офіційній забороні «ширити панічні чутки» наполегливо рекомендував співробітникам вивозити дітей з Києва, і тим урятував їхнє здоров’я.

Академік АН вищої школи України, президент Українського фізичного товариства, багатолітній декан радіофізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка І.О.Анісімов нагадав про блискуче наукове середовище, яке існувало на радіофізичному фактультеті упродовж 1960-80-х років, і де чільне місце належало визначному вченому, одному з учителів В.І.Стріхи ще за його студентських років, академіку НАН України М.Г.Находкіну.

Академік-засновник АН вищої школи України, визначний учений-лінгвіст О.І.Чередниченко розповів про той великий інтерес, який проректор з наукової роботи В.І.Стріха виявляв до проблем гуманітаристики. Він наголосив на промовистій деталі: у середині 1980-х учений послідовно спілкувався з усіма українською мовою, що тоді було великою рідкістю. О.І.Чередниченко так само поділився спогадами про підготовчу роботу зі створення АН вищої школи України та про установчі збори, які відбулися 27 листопада 1992 року в «жовтому» корпусі КНУ імені Тараса Шевченка. На них В.І.Стріху було обрано першим президетом Академії після його доповіді з блискучим аналізом ситуації в українській науці.

Академік АН вищої школи України, відома дослідниця в галузі механіки Катіца Гедріх приєдналася до урочистої сесії з Сербії. Вона розповіла про позитивний досвід спілкування з В.І.Стріхою під час свого обрання до Академії в 1996 році, віддала данину пам’яті своїм київським вчителям та колегам Ю.О.Митропольському та О.М.Горошку.

Ще один академік-засновник АН ВШ України, народний депутат України ІІ скликання, колишній суддя Європейського суду з прав людини В.Г.Буткевич розповів про складні умови, у яких В.І.Стрісі довелося працювати в ректораті Київського університету під керівництвом жорстко авторитарного ректора. Теплими спогадами про В.І.Стріху поділився відомий учений-медик, академік АН вищої школи України Ф.О.Тишко.

Підсумовуючи виступи, О.Г.Наконечний наголосив: сьогоднішній день став для Академії важливим і знаменним. Вдень з президентом Українського союзу промисловців і підприємців А.К.Кінахом було підписано меморандум про співпрацю між УСПП та АН вишої школи України, головною метою якого є залучення великого потенціалу вчених академії до пришвидшення економічного розвитку нашої держави. І в цей же день усі учасники сесії відчули поруч із собою видатного вченого і непересічну людину Віталія Іларіоновича Стріху, чиє головне дітище – Академія наук вищої школи України – живе й житиме.

На завершення О.Г.Наконечний вручив дипломи та посвідчення обраним у березні академікам АН вищої школи України доктору фізико-математичних наук А.М.Векличу та доктору юридичних наук, засновнику спецпідрозділу «Альфа» та першому керівнику Антитерористичного центру після початку АТО в 2014 році В.В.Крутову.В.І.Стріха в лабораторії (1960-ті рр.)


Президент АН УРСР Б.Є.Патон
вручає молодому докторові наук В.І.Стрісі Державну премію УРСР в галузі науки і техніки за монографію «Електронні явища на поверхні напівпровідників» (1970)


З дружиною Надією і сином Максимом, кінець 1970-х рр.

Президент АН ВШ України                                   О.Г.Наконечний


Текст відповіді МОЗ України на лист АН ВШ можна подивитися за посиланням

Тексти звернень Президії АН Вищої школи України до Президента України та Верховної ради України дивіться у розділі НОВИНИ
Письма мастера дзен